Різночитання в історіях про перші видіння Джозефа Сміта та Апостола Павла

Джон А. Тведтнес

Interpreter: A Journal of Mormon Scripture 2 (2012): 73-86

Анотація: Деякі критики Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів відзначали, що різні описи Першого бачення Джозефа Сміта, хоч і були написані самим пророком, відрізняються в деяких деталях. Вони сприймають це як доказ того, що нічого такого не відбувалося, але було вигадано [ним], щоб обґрунтувати [наявність] Божественної влади для своєї роботи. Вони не розуміють, що версії бачення Павла на шляху до Дамаску, під час якого йому з'явився воскреслий Христос, також відрізняються одна від одної. Насправді вони відрізняються набагато більше, ніж розповіді про те, що пережив Джозеф Сміт. Ця стаття розглядає ці відмінності.

Читати далі

Знову про пекельні ворота

Веду дуже цікаву та змістовну дискусію з людиною, яка вірить у Ісуса Христа, любить євангелію та Біблію, але якому важко зходу зрозуміти деякі вчення відновленої Церкви. Більше того, складно зрозуміти навіщо взагалі потрібно було якесь відновлення, якщо, виходячи зі звичного розуміння 18 вірша з 16-го розділу від Матвія, Господь Ісус обіцяє, що з Його Церквою нічого не станеться або, якщо процитувати "сили адові не переможуть її" (буквально "пекельні ворота не здолають її"). Власне, запитання складалося з двох частин, а отже, треба розповісти все по порядку. Читати далі

Жезл і меч як слово Боже

Джон А. Тведтнес

«И я увидел железные перила, тянущиеся вдоль берега реки и ведущие к дереву, у которого я стоял. И я увидел также прямую и узкую тропу, которая проходила вдоль железных перил до самого дерева, у которого я стоял, и также проходящую мимо истока вод, ведя к большому, наподобие целого мира, полю» (1 Нефий 8:19-20).

Так Легий описывал перила и тропу, которые видел в своем видении дерева жизни. Те, кто «ухватились за конец железных перил» и продвигались по ним «в темной мгле», дошли до конца и «вкусили плоды дерева» (1Неф. 8:24; cр. 8:30). Читати далі

Канон Писань

Библейские писания, принимаемые какой-либо существенной партией в Христианстве как вдохновенные и аутентичные, считаются ее последователями «каноном Писаний». Другие предположительно священные библейские писания, не принимаемые в качестве канонических, со стороны тех, кто их отвергает, называются апокрифическими. Читати далі

Відкритий канон проти закритого

КРИТИКА
Критики заявляют, что Церковь заблуждается, ибо принадлежность к Христианству требует принятия «закрытого канона» (отсутствие дополнительного авторитетного откровения), а не «открытого канона» Церкви (потенциальная возможность получения откровений, имеющих обязательную силу).

ИСТОЧНИК(И) КРИТИКИ
Luke P. Wilson, «Lost Books & Latter-Day Revelation: A Response to Mormon Views of the New Testament Canon», Christian Research Journal (Осень 1996): 27–33.

ОТВЕТ: БОГ ПРЕВЫШЕ ДАЖЕ СВОЕГО СЛОВА
Библия является важной письменной фиксацией послания Бога к человечеству. Однако ни Библия, ни какой-нибудь другой записанный текст не может быть фокусом христианской жизни или веры. Это место принадлежит только Богу. Читати далі

Біблія версії короля Якова та Книга Мормона

Почему Книга Мормона содержит прямые заимствования из Библии Короля Иакова?

Английский язык Библии короля Иакова в Книге Мормона — это не просто перевод с пластин. Это инструмент, использованный для перевода древних писаний на английский. Язык и фразеология перевода Короля Иакова служили удачным и широко известным посредником священного текста, и иногда использовались точные слова и формулировки, которые соответствовали значению нефийской летописи или когда цитировались отрывки из Ветхого Завета. Читати далі

Хіазми

Джон У. Уэлч,
BYU Studies, т. 10, № 1, стр. 69

Практически с того дня, как Книга Мормона вышла из-под печатного станка в 1830 году, те, кто верил в нее, утверждали, что она явно читается как еврейский текст. Те же, кто не имел такого доверия к ней, заявляли, что она читается как что угодно, только не как еврейский текст. В действительности же, очевидным было только наличие факта, что и верующие, и неверующие не приводили в защиту своего мнения какие-либо особые доказательства. Тем не менее, феномен, открытый в настоящее время в Книге Мормона, позволяет нам привести из нее ряд особых примеров, которые несут в себе отчетливую характеристику древнееврейских литературных форм. Читати далі

Археологія: Біблія і Книга Мормона

Археологія "доводить" Біблію, а не Книгу Мормона

Археология Книги МормонаТак звучить часто використовувана антимормонами заява про те, що Книга Мормона позбавлена підтримки археологічної науки.

...археологи в межах Церкви СПД зізнаються, що не було знайдено жодного найменшого доказу на підтримку Книги Мормона (Декер і Хант, 86.)

Ті ж критики заявляють, що Біблія купається в підтримці археології.

Хоча біблійні події простягаються куди далі в часі, ніж більшість подій Книги Мормона, найбільші музеї світу зберігають величезну кількість доказів, зібраних археологами, які засвідчують біблійну історію до найдрібніших деталей (Там же, стор. 87). Читати далі

Спотворення Писань у другому столітті

Джон Ги

Нефий в начале своего служения получил чудесное видение о будущих событиях.

И было так, что я, Нефий, увидел, что они были благословлены на земле, и увидел книгу, которую они всюду брали с собой.
И ангел спросил меня: Знаешь, что означает эта книга? А я ответил ему: Нет, не знаю.

Читати далі

Біблійні пророцтва про Книгу Мормона

Святые последних дней верят, что появление Книги Мормона, являющейся орудием в Божьих руках для осуществления Его замыслов в последние дни, было открыто библейским пророкам, таким как Исайя и Иезекииль (сравн. 1Неф.19:21; см. также Предведение Божье). Их пророчества на эту тему, равно как и пророчества о пришествии Иисуса Христа, могут быть лучше поняты, если известны некоторые исторические факты.

Пророчество Иосифа Египетского

В пророчестве Иакова своему сыну Иоcифу был дан намек на то, что отломившаяся ветвь будет плодоносной и будет простираться «над стеною», а также что потомство его наследует благословения Божьи (Быт. 49:22-26; 1Неф. 19:24; сравн. Втор. 33:13-17). Дальнейшее пророчество из Книги Мормона помогает понять эту главу.
В соответствии с пророчеством Иосифа Египетского, сохранившимся в Книге Мормона (2Неф. 3:4-21), две книги Писаний будут вестись двумя коленами Израилевыми — первая (Библия), написанная коленом Иуды, и вторая (Книга Мормона), записанная коленом Иосифа (2Неф.3:12; сравн. Иез. 37:15-19). Писания, вышедшие от колена Иосифа, были написаны на медных листах и в большинстве своем были параллельны библейским летописям (1Неф. 5:10-16; 13:23). Они попали в обетованную землю на Западном полушарии вместе с пророком Легием, потомком Иосифа, бежавшим из Иерусалима около 600 года до РХ. «А потому Иосиф истинно предвидел наши дни. Он получил обещание Господа, что из плода его чресл Господь Бог воздвигнет праведную ветвь для дома Израилева, но не Мессию, а ветвь, которая будет отломлена» (2Неф. 3:5).

Явление Спасителя и шепот из-под праха

Каждый в цепи пророков учил потомков Легия, потомков «ветви» Иосифа, Евангелию Иисуса Христа и пророчествовал, что после воскресения Иисуса Христа Он должен явиться им (напр., 2Неф. 26:1). Имея в виду эти будущие события, Иисус говорил Своим слушателям в Палестине, что у Него есть и «другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин.10:16). Во время Своего явления в Западном полушарии (около 34 г. по РХ), Он дал возможность множеству людей осязать Его раны на руках, на ногах и на теле, дабы поняли они реальность Его воскресения (3Неф.11:10-15). Позднее Он особенным образом ссылался на Свои слова, записанные у Иоанна (3Неф.15:16-24; Ин.10:16), говоря: «Вы — те, о которых Я сказал: Есть у Меня и другие овцы, которые не от сего стада» (3Неф.15:21). Затем Он учил их Своему Евангелию, призвал двенадцать учеников, объявил об исполнении закона Моисеева, установил таинство Причастия и организовал Свою Церковь, призвав их стать единым стадом с Его учениками в Палестине, дабы был у них общий Пастырь (3Неф.11-29).

Иисус и нефийцы

Иисус и нефийцы

Святые последних дней учат, что Исайя предвидел, что часть этой ветви колена Иосифова в конце концов будет уничтожена. Он связал это с городом Давидовым, Ариилом, который тоже должен был быть разрушен во время того, как вражеские полчища расположатся «станом вокруг» и воздвигнут насыпь против него (Ис.29:3). Но несмотря на то, что многие из них погибнут и Исайя, и Нефий объясняли: голос потомков Иосифа будет услышан вновь, как голос «с земли»; и «из-под праха шептать будет речь» их (Ис.29:4; 2Неф.26:16). Ибо «слова верующих будут возвещаемы как бы из мертвых» (2Неф.27:13; cравн. 26:15-16; см. также «Voice From the Dust»).
Нефий, первый из тех, кто писал Книгу Мормона, осознавал, что это должно произойти, а потому выгравировал примерно в 570 году до РХ, обращаясь к еще не родившимся поколениям:

«Возлюбленные братья мои, и все те, которые принадлежат к дому Израилеву, и все вы, концы земли, я обращаюсь ко всем вам, как голос, вопиющий из праха» (2Неф.33:13). Подобным же образом и последний пророк Книги Мормона, Moроний2, написал (примерно в 400 году после РХ): «Вот, я говорю вам, и я говорю как бы из мертвых, ибо знаю, что мои слова дойдут до вас» (Moрм.9:30; сравн. Moрo.10:27). Когда он уже готов был спрятать в землю эти летописи, то дописал: «И никто не должен говорить, что [эти дела] не сбудутся, ибо, как изрек Господь, все они истинно сбудутся; ибо из земли выйдут они рукою Господа, и никто не предотвратит сего» (Moрм.8:26; cравн. Teachings of the Prophet Joseph Smith, cтp.98).

Фраза «из земли» это метафора, ибо это голос тех, кто уже умер, но также и упоминание о том, что летопись эта будет схоронена в земле, пока не выйдет на свет. Всеохватывающий обзор связи между 29 главой Исайи и народом, жившим во времена Книги Мормона, дается во второй книге Нефия в главах с 26 по 29 (сравн. Moрм.8:23-26).

Появление летописи и жезл Иосифа

Часть золотых листов была запечатана, когда Джозеф Смит получил их для перевода. Исайя говорил о том, что слова «запечатанной книги» будут переданы «умеющему» человеку (Ис.29:11). Святые последних дней видят исполнение этой роли в событиях, связанных с профессором Чарльзом Энтоном (Charles Anthon) из Колумбийского колледжа (Нью-Йорк), а «слова в запечатанной книге» это то, что известно как копия награвирований, которую ему принесли. Сама же книга была вручена другому (Джозефу Смиту), который мог бы прямо признать: «Я не умею читать» (Ис.29:12), но был одарен Богом силой перевести ее.
Исайя предвидел, что когда книга появится, люди начнут бороться против слова Божьего (Ис.29:13). Эти обстоятельства и должны были составить обстановку, в которой Бог поступит «чудно и дивно», причем так что «мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет», а «страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля» (Ис.29:14, 19). Между тем, «блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию» (Ис.29:22-24; сравн. 2Неф.27:6-26).

Иезекииль также пророчествовал о двух летописях, — о летописи Иосифа или Ефрема (то есть о Книге Мормона) и о летописи Иуды (то есть о Библии), — которые будут соединены в последние дни как инструмент, уготованный Господом, для собирания Его народа к Нему (Иез.37:15-22; сравн. 2Неф.3:11-12; см. также Пророчества Иезекииля; Собирание Израиля).

Для Святых последних дней, когда Иезекииль говорит о «жезлах», это иллюстрирует средства, с помощью которых Бог соберет воедино народы в последние дни, точно так же, как он использует концепцию Воскресения, чтобы иллюстрировать собирание народа Божьего (это тема глав с 34 по 37). Именно так, как тела восстановятся через Воскресение, так и Израиль будет восстановлен через собирание; а разъединенные в прошлом народы станут едиными (Иез.37:1-14). Таким образом, опубликование Книги Мормона в 1830 году послужило знамением, что рассеянные колена Израилевы станут единым народом под руководством Бога, а Божья работа в последние дни стала началом осуществления всего предначертанного (Иез.37:21-28; сравн. 1Неф.13:34-41; 3Неф.20:46-21:11).

Чи змінять сувої Слово Боже?

Ученый утверждает, что в древние времена
существовали отличные друг от друга рукописи библейских книг,
и все они почитались как Священные Писания

Ричард Н. ОстлинSouth Bend, Ind. – Свитки Мертвого моря, спрятанные в пещерах Святой Земли 2000 лет назад и обнаруженные после Второй Мировой войны часто оцениваются как величайшая археологическая находка 20 века. Главная причина такой оценки для большинства людей – обнаружение 230 текстов библейских книг, которые начали изменять детали читаемых миллионами людей Священных Писаний.

Например:
Рост Голиафа. «Он едва ли достаточно высок для участия в баскетбольной игре за команду Всех Звезд», — замечает Франк Кросс (Frank Cross), специалист из Гарвардского Университета в официальной команде, работающей со Свитками. В 1 Царств 17:4 большинство английских переводов говорит, что выступил Голиаф, который был «шести локтей и пяди», что означает рост в 9 с лишним футов [9 футов = 2 м 74 см 32мм. Локоть – длина руки от локтевого сустава до конца среднего пальца. Пядь – ширина в три ладони. Ладонь – ширина четырех пальцев. Если взять локоть чуть длиннее среднего, то выходит 6 раз по 48 см = 2 м 88 см плюс 3 раза по 8 см = 24 см. Итого: 3 м 12 см, что близко к 9 с небольшим футам.*]

Но поврежденные Свитки Мертвого моря могут, тем не менее, быть прочитаны так: «четыре локтя и пядь», то есть просто 6 с половиной футов [1 м 98 см 12 мм*]. Вот почему официальная Католическая Библия США определяет более низкий рост Голиафа.

Или рассмотрим Псалом 144, акростих, каждый стих которого начинается с последующей буквы Еврейского алфавита. Этот псалом был всегда головоломкой, потому что стих для одной буквы отсутствует в стандартном ивритском тексте. Но фраза с этой буквой открывается в Свитках Мертвого моря и прикрепляется к 144:13 в современном переводе: «Верен Господь во всех словах Своих и свят во всех делах Своих» [в Библии версии короля Иакова этого стиха нет. В синодальной Библии этот стих вставлен в скобках в 13 стих 144-го псалма. В стандартной ивритской Библии этого стиха, начинающегося с буквы «нун» нет. Стих с этой буквой есть как в Вульгате, так и у 70 (Септуагинте) тексты которых учитывались при переводе синодальной Библии*].

Ожидаются и последующие изменения, некоторые из которых могут поменять смысловые значения. Во всех Библиях Второзаконие 8:6 говорит о «страхе» или «благоговении» пред Богом [«Итак храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его»*], но Свитки Мертвого моря говорят вместо этого о «любви». Должны ли ученые согласиться с этой заменой?

Тем, для кого каждое слово Библии вдохновлено Богом, даже такое маленькое исправление покажется значительным. Тем не менее, как выражается Кросс: «11-ой заповеди нет». Изменения подсказываемые Свитками не ставят под сомнения основных верований.

Но принадлежащий той же группе исследователь, Юджин Улрих, преподаватель еврейского из Университета Нотр Дам и главный редактор библейских материалов Мертвого моря смотрит намного далее исправлений смысловых понятий в Ветхом Завете. Восседая за специально приспособленным компьютером, окруженном корректурными гранками, инфракрасными фотографиями и шестицветными маркерами, рыжебородый, 61-летний ученый обозревает свой 23-хлетний труд.

«Я чувствую себя как человек, водрузивший последний камень на вершину пирамиды», — говорит он. «Я устал, как никто другой, но я рад, что я сделал это».

Улрих отшлифовывал последний том библейских текстов для официальной научной серии издательства Оксфордского Университета, которые будут вехой в этом кропотливом и высоко-технологическом проекте. Точка предельного напряжения пришлась на 1991 год когда две независимые группы, расстроеные медленной скоростью официальных научных групп, спешно выпустили несанкционированное издание текстов, чтобы все ученые начали их оценку.

Какова же личная оценка Улриха? Он многократно встречал в свитках то, что «похоже и не похоже на то, что мы называем Библией». Его заключение: В древние времена, два и более отличных друг от друга издания библейских книг существовали бок о бок и все были почитаемы как Писания. Другими словами, в прошлом Ветхий Завет весьма отличался от того, который мы имеем сегодня.

Он [Улрих] заключает, что тогда существовало несколько изданий, по меньшей мере, следующих книг:

Бытие, Исход, Числа, Иисус Навин, Судей Израилевых, всех книг Царств, Иеремии, Иезекииля, Даниила, Псалмов и Песни Песней Соломона. Улрих подробно объясняет свою теорию в статье «Свитки Мертвого Моря и Происхождение Библии» (The Dead Sea Scrolls and the Origins of the Bible).

Примером проблем, над которыми размышляет и он, и другие, может послужить следующее: В двух свитках Мертвого Моря псалом 33-ий следует сразу после 31-го, пропуская 32-ой. Верили ли те переписчики, писавшие манускрипты, что псалом 32 не является Словом Божьим?

Или противоположная ситуация: Различные свитки содержат 15 псалмов, которых нет в стандартных Библиях. Пример: «Благословен Тот, Кто сотворил землю силой Своей, Который основал мир Своею мудростью . . .» Было ли это писание позже утеряно или переписчики Свитков Мертвого Моря просто собирали религиозную поэзию и смешивали ее с библейскими псалмами?

«Если Улрих на правильном пути, то у нас есть, над чем поразмыслить», — признает Джон Х. Уолтон (John H. Walton), непоколебимый консервативный профессор из Чикагского Института Библии Муди. Проблему он видит в следующем: «Если можно будет продемонстрировать, что у нас имеются две библейские традиции возникшие независимо одна от другой, вместо того, чтобы одна являлась искажением или исправлением другой, тогда, которую из них вы собираетесь назвать Словом Божьим?»

Лично, Уолтон считает заключения Улриха поспешными и заявляет, что он совершенно спокоен в свете современных находок.

Свитки, которые содержат части всех книг, кроме книги Есфирь и книги Неемии, были написаны между 200 г. до Р.Х. и 70 г. после Р.Х. В тот самый период раввины начали основывать стандарт Масоретского текста, основу Ветхого Завета с начала Средневековья.

Нужно ли основательно изменить Библию, используемую в церквях, синагогах и домах, чтобы отразить все новые вариации? «Не обязательно», — говорит Улрих, мирянин Римо-католической церкви, — «Но, по меньше мере, для серьезного изучения Библии надо рассматривать все существующие ее версии». Он также настаивает на том, что будущие переводы Библии должы меньше опираться на масоретский текст, а больше полагаться на альтернативные переводы.

Ученые только что начали работу над «эклектичной Библией», чтобы показать эти текстовые вариации, работу, которая потребует годы для своего завершения.

Но Улрих с соиздателями Мартином Эбеггом младшим и Питером Флинтом сделали первый шаг с книгой «Библия Свитков Мертвого Моря». Книга представляет собой современный английский перевод библейских манускриптов Мертвого Моря с удобными для пользователей объяснениями отличий от стандартных Библий.

Книга афишируется как «старейшая из известных Библий». Причина: Свитки на тысячу лет старше сохранившихся масоретских еврейских манускриптов, используемых как основа всех современных Ветхих Заветов, и датируются примерно 1000-м годом после Р.Х.

Специалисты знают, что эта головоломка из различных Ветхих Заветов, заново поднятая Свитками, не совсем нова. Еще до обнаружения Свитков ученые знали о существовании трех главных изданиях: Самаритянское, которое включает в себя только первые пять книг; ранняя форма ивритской масоры; и Септуагинта, греческий перевод с разных древнееврейских версий (Католическая и Православная Библии следуют Септуагинте, включая семь дополнительных книг, которые не признаются евреями и протестантами, как часть Библии).

Различные свитки предоставляют свидетельства о всех трех традициях, добавляя и четвертую группу текстов, уникальную для общины Мертвого Моря. Для понимания всей создавшейся ситуации важно помнить, что в древнейшие времена не было «Библии», соединенной единым переплетом, но существовали отличные друг от друга свитки для каждой библейской книги, и что вплоть до времени написания Свитков Мертвого моря, в Иудаизме не был определен окончательный список библейских книг.

Лоуренс Шиффман (Lawrence Schiffman) из Нью-Йорского Университета, соиздатель Оксфордской Энциклопедии Свитков Мертвого Моря, считает, что к Иудаизму теоретизирование Улриха «не имеет никакого отношения. Ни одна другая Библия, помимо Масоретского текста, не имеет никакого авторитета». Он категорично заявляет: «В Свитках нет ничего такого, что могло бы представлять интерес» в смысле пересмотра библейского канона.

Шифман – ортодоксальный мирянин, но говорит, что его точку зрения разделяет и большинство либеральных евреев. Он полагает, что различные издания являются предметом интереса только в Христианстве, где ученые пытаются восстановить наилучший текст из каких бы то ни было источников.

В добавление, он убежден, что Библию, которую знали Иисус и его еврейские современники была Масоретской, по существу такой же, как наша».

Ричард Н. Остлин (Richard N. Ostling), религиозный обозреватель Associated Press, окт 2000

(перевод Георгия Константинова)

* — Примечания переводчика

Чи довіряєте ви слову Божому... чи віддаєте перевагу Біблії?

ФОРМА ИДОЛОПОКЛОНСТВА

Идолопоклонство означает поклонение чему-то вместо Бога. Например, у кого-то может стоять деревянное изображение их собственного бога. Конечно, люди не поклоняются самому дереву; это дерево просто служит для них средством, указывающим на их бога.

Популярной современной формой идолопоклонства является «библиепоклонство» — поклонение Библии. Конечно, люди не поклоняются самой Библии; Библия просто служит для них средством, указывающим им на их бога. Но, по иронии, их бог, как и боги других идолов, не может говорить.

Большинство христиан решительно отвергнут, что они покллоняются Библии. Но если все ваши религиозные идеи исходят из Библии, то это означает то же самое.

ЧТО ПЛОХОГО В ТОМ, ЧТОБЫ ОСНОВЫВАТЬ СВОЮ ВЕРУ НА БИБЛИИ?

Итак, ВО-ПЕРВЫХ, это не библейский подход. Иисус и Его апостолы основывали свою веру на новом откровении, а не на уже написанных Писаниях (и наоборот, книжники и фарисеи, основывались на Писании, и всегда обосновывали свою власть, ссылаясь на записанный текст).

ВТОРОЕ, это оставляет нерешенными фундаментальные проблемы распознания и интерпретации Святого Духа. Многие заявляют, что имеют духа. Но как мы можем узнать, что наши чувства аутентичны? И если это так, то как мы можем узнать, что они означают?

ТРЕТЬЕ, этот подход оставляет нерешенными проблемы толкования (из-за этого разные церкви верят по-разному).

ЧЕТВЕРТОЕ, такой подход пытается заставить Бога замолчать, умаляя полномочия всех будущих пророков, апостолов и ангельских служителей.

Эта страница рассматривает только первый пункт: Когда Библия ссылается на «слово Божье», она редко, если вообще имеет в виду записанные Писания.

ЖИВЫЕ ПРОРОКИ И МЕРТВЫЕ ПРОРОКИ

Музыкальный компакт-диск и разница между живыми и мертвыми:

Немногие (если вообще найдутся такие) христиане признают библиепоклонство. Они заявляют, что поклоняются истинному Богу, основываясь на Его слове — на слове Божьем. Но разве Библия это слово Божье (какая еретическая мысль!) или она, скорее, содержит запись слова Божьего, точно как компакт-диск содержит запись песни?

Отличие является решающим. Нельзя сказать, что запись на компакт-диске является живой. Профсоюз музыкантов найдет, что сказать, если какая-либо радиостанция заявит, что будет транслировать живую музыку, а затем станет крутить целый день компакт-диски. Точно так же, Библия не содержит живое слово Бога, но содержит запись некоторых слов Бога, данных в прошлом.

Почему это отличие имеет значение? Потому, что это отличие между живым и мертвым, между живой верой и мертвой верой, живой надеждой и мертвой надеждой, живыми словами и мертвыми словами.

Выражаясь прямо, если певец поет песню в неверном темпе, то он немедленно замечает это и исправляется. Однако если вы проигрываете CD в неверном темпе, то, может быть, вы так никогда и не осознаете этого (особенно, если у вас нет других компакт-дисков, с которыми можно было бы сравнить). Подобно этому, если живого пророка понимают ошибочно, то он может исправить нас. Но если Библию понимают неверно, то мы можем прожить тысячу лет (как прожила Римская церковь) и не осознать этого.

ГОВОРИТ ЛИ ЭТО О ТОМ, ЧТО В БИБЛИИ СОДЕРЖАТСЯ МЕРТВЫЕ СЛОВА?

Нет. Но Библия жива только тогда, когда живое слово оживляет ее. Точно так, как Ветхий Завет был жив для новозаветных святых только тогда, когда Иисус или Павел объясняли им, что он имеет в виду. Это очень смелое учение, но истина именно такова.

Как святой последних дней, я верю, что Библия — это слово Божье, настолько насколько переведена правильно. Я также верю, что Книга Мормона является словом Божьим. Сообразительный критик заметит, что это полагает окончательное решение в руки живых пророков! Совершенно верно. Только такой способ может быть, если вы верите Библии.

В согласии с Библией, «слово Божье» означает живые слова. Живые слова могут быть записаны в книги, но тогда они превращаются в запись живых слов и сами уже являются живыми словами. Зачем такое разграничение? Затем, что все книги можно интерпретировать. Мы можем одновременно читать одно и то же, и расходиться с разными идеями. Однако живой пророк может исправить меня, если я ошибаюсь. Книга, какой бы хорошей они ни была, не может сделать этого.

Если живое слово Божье говорит, что такая-то и такая-то книга хороша — тогда чудеснео! Я могу доверять этой книге. А если я неверно понимаю ее, то живое слово может исправить меня. Так что книга тоже может быть живым словом, но только до тех пор, пока живущий пророк может корректировать меня, если я сбился с пути (помните, евнуха Ефиоплянина?).

Конечно, Святой Дух может исполнять ту же функцию. Если я читаю Священные Писания в духе, тогда я сам являюсь пророком (по определению — см. Откровение 19:10). Так что в идеале, нам не понадобились бы какие-то другие пророки, которые бы направляли нас. Это — отправной пункт Протестантизма! Но тут возникает одна проблема. Мы все склонны ко греху. Вполне возможно предполагать, что мы ведомы духом, когда, фактически, это не так. Даже новозаветные святые нуждались в Петре и Павле.

В итоге, основанием нашей веры является слово Божье — что значит, сказанное под влиянием Духа Святого слово. Библия никогда не учит нас полагаться на записанное слово, если оно не прояснено словами живущих пророков.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ «СЛОВО БОЖЬЕ» СКАЗАННЫМ ИЛИ ЗАПИСАННЫМ?

Если «слово Божье», в основном, означает записанное слово, тогда немормоны имеют довольно прочную позицию: Кому нужны еще пророки, если уже все имеется в записанном виде? Но если «слово Божье», как правило, означает сказанное слово, тогда, следовательно, мы нуждаемся в живых пророках.

Почти каждый раз, когда в Новом Завете используется термин «слово Божье», он ссылается на живущих (в то время) пророков. Но вы можете сказать: «Это только потому, что тогда пророки еще были живы»? Совершенно верно. Слово Божье в значении живого слова вы можете иметь только тогда, когда провозглашающие его пророки живы.

Есть всего несколько ссылок на записанные Писания, как на «слово Божье», но всякий раз это для того, чтобы осудить тех, кто извращает и перекручивает первоначально сказанное, живое слово.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ «СЛОВО БОЖЬЕ» — СОГЛАСНО БИБЛИИ?

Вот все случаи, когда встречается фраза «слово Божье» в Новом Завете (KJV):

Марк 7:13 — «Устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили; и делаете многое сему подобное».

Здесь Иисус только недавно начал проповедование, так что, в основном, доступное «слово Божье» — это то, что записно в Писаниях. Фарисеи осуждаются за то, что были похожи на современных христиан. Они заявляли, что следуют записанному «слову Божию». Но это не имело никакого значения, так как, подобно многим современным христианам, они также полагались на традицию.

Недавно один критик написал: «Мне представляется, что чем дальше человек или группа людей удаляется от традиционных учений, тем вероятней, что они впали в заблуждение». Создается впечатление, что таково всеобщее убеждение среди христиан. Несмотря на это, мне кажется, что Библия говорит как раз обратное.

Лука 3:2 — «При первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий [слово Божье] к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне».

Это произошло через живого ангела, а не потому, что Иоанн прочел его в Библии. Сможете ли вы назвать хотя бы одно современное послание, переданное ангелом, которое было бы принято большинством христиан? Тогда спрашивается, слушают ли современные христиане слово Божье?

Лука 5:1 — «Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского».

Неужели Иисус читал им из Библии? Нет. Слово Божье означает слова, произносимые живым оракулом.

Лука 8:11 — «Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие».

Эта притча, как вы помните, касается миссионерской работы. Миссионеры сеют семя, проповедуя (см. 2 Коринфянам 9:10). В этой притче, в каждом случае, людям нужно было слушать слово, а не читать его (Лука 8:12-15).

Лука 8:21 — «Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его».

И снова обстоятельства таковы, что Иисус проповедует. Этот отрывок не ссылается на записанные Писания.

Лука 11:28 — «А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его».

И еще раз, слово должно слышать, скорее, чем читать.

Иоанн 10:35 — «Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание».

Это один из редких случаев упоминания слова не в настоящем времени. Слово Божье пришло в прошлом, так как тогда были живые пророки.

Деяния 4:31 — «И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением».

Значит ли этот отрывок, что все они читали из книг Моисея или цитировали их? Сомневаюсь.

Деяния 6:2 — «Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах».

Этот отрывок вообще потерял бы смысл, если бы под «словом Божьим» имелось записанное Писание. Может быть, нам придется предположить, что обязанностью Апостолов было сидеть и целыми днями читать Священные Писания? Нет. Они были посланы в качестве живущих пророков, дабы провозглашать слово.

Деяния 6:7 (см. также Деян 12:24; 19:20) — «И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере».

Неужели это означает, что в то время просто было написано больше Священных Писаний? Конечно, нет. Однако, это значит, что все больше людей провозглашали слова, которые давал им Дух Святой!

Деяния 8:14 (см. Также Деян. 17:13) — «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна».

В Самарии уже имелись Священные Писания — книги Моисеевы и так далее. А Новый Завет к тому времени еще не был написан. Так что ясно, что фраза «слово Божье» ссылается на провозглашенное (а не записанное) послание. В данном случае, речь идет о проповеди Филиппа.

Деяния 10:36 — «Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех».

И снова, так как Писания к тому времени еще не были написаны, этот отрывок может ссылаться только на произносимое слово.

Деяния 11:1 — «Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие».

См. Деян. 10:44 — Петр рассказывает о пережитом им, а не о чтении Писаний.

Деяния 13:5 — «И, быв в Саламине, проповедывали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения».

В основном, синагоги были специально построены для чтения записанных Писаний. Но христианское слово Божье отличается — оно провозглашается устами живущих пророков.

Деяния 13:7 — «… который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие».

Когда они пришли, то слово — упоминаемое, как «учение» — состояло в том, что живущий пророк мог совершать чудеса. Ничего не было связано с чтением Писаний.

Деяния 13:44 — «В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие».

Собрался услышать его от Павла и Варнавы, а не прочитать его в синагоге (про иудеев, которые призывали посещать синагоги для чтения Писаний, было сказано «исполнились зависти». В точности похоже на обычное письмо, рассылаемое служителями, рекламирующими фильм «Godmakers» — оно начинается со слов: «Они похищают ваших людей!»)

Деяния 13:46 — «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам».

Живые пророки сказали иудеям, что слово Божье должно было быть проповедано им, но теперь было отнято от них. Значит ли это только то слово, которые провозглашал Павел? Или были отняты также и записанные Писания, к которым иудеи относились с величайшим уважением?

Деяния 15:7 — «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас [меня], чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали».

Из уст его, а не из-под пера его. Вы увидите, что Евангелие очень редко было распространяемо с помощью рассылки записанного слова.

Деяния 18:11 — «И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию».

Зачем ему нужно было оставаться там полтора года, если все, что им было нужно, уже находилось в записанном слове?

Между прочим, вы можете заметить, что большинство ссылок на «слово Божье» находится в одной книге — в книге Деяния Апостолов. Намного меньше таких ссылок в каждом из записанных посланий.

Римлянам 9:6 — «Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля».

Это важно. Все из Израиля имели Писания. Но только некоторые из них слушали и принимали слово Божье.

Римлянам 10:17 — «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия».

Слышание, а не чтение. Однако, вероятно, Павел имеет в виду еще и чтение? Нет. Павел прекрасно понимает разницу. Только посмотрите на слова, касающиеся женщин в церквях (слова, которыми, кстати, многие «основывающиеся на Библии» христиане были бы счастливы пренебречь):

ЯСНОЕ РАЗЛИЧИЕ:

1 Коринфянам 14:34-37 — «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают [о том] дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни».

Итак, здесь мы видим четкое различие — произносимое, устное, слово Божье и записанные заповеди, которые включают и послания Павла, и «закон» (книги Моисеевы).

2 Коринфянам 2:17 — «Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе».

Как слово Божье может быть повреждено, если оно исходит непосредственно из уст апостола? Повреждение возможно только если эти слова были записаны.

2 Коринфянам 4:2 — «Отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом».

См. предыдущий комментарий.

Ефесянам 6:17 — «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие».

Произносимое или записанное? Следующие стихи открывают это значение:

«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово — устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно».

Как и раньше, это слово произносимое, а не записанное.

1 Фессалоникийцам 2:13 — «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие, — каково оно есть по истине, — которое и действует в вас, верующих».

Проще понять, как они могли принять его за слово человеческое, если они слышали его, скорее, чем прочли его.

1 Тимофею 4:5 …потому что освящается словом Божиим и молитвою».

Очевидно, что этот отрывок ссылается на благословение пищи перед едой. Слово «и» отсутствовало в греческом оригинале (фактически, согласно «Буквальному переводу», слова «молитвою» тоже не было). Итак, в данном случае, это слово Божье произносится в молитве.

2 Тимофею 2:8-10 — «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою».

Он ссылается на слово, как на «благовествование мое»; другими словами, его личное свидетельство и опыт, его личные слова, вдохновленные Духом Святым.

Титу 2:5 — «Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие».

Помните, что Павел уже сказал о слове Божьем? Чтобы жены слушали его, как его произносят их мужья. Следовательно, здесь не идет речь с записанном слове.

Евреям 4:12 — «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные».

Является ли новое откровение, которое есть напечатанное слово, живым? Как раз наоборот. Он повторяет уже установленный момент, что слово Божье — произносимое слово, а потому закрыто для неверного понимания (так как говорящий может немедленно исправить все недоразумения).

Евреям 6:4-6 — «Ибо невозможно — однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему]».

Значит ли это, что если вы прочли Священные Писания и отпали, то остаетесь осужденными навеки? Это могло бы показаться слишком уж жестоким. Однако, это не так, ибо имеется в виду нечто более драматичное.

Евреям 11:3 (см. также 2 Петра 3:5) — «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое».

Неужели Бог читал Писания, чтобы создать миры? Нет. Он говорил.

Евреям 13:7 — «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

И снова это сказанное слово, а не записанное (эффективный руководитель не может дать ответ на все, просто цитируя, — он должен сказать и что-то другое).

1 Петра 1:23 — «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек».

На первый взгляд кажется, что этот стих поддерживает заявление о том, что слово Божье это записанное слово. Однако Петр говорит нам точно, что он имеет в виду, двумя стихами позже:

«Но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано».

Итак, слово — провозглашенная, живая истина — всегда истинно и верно. Тем не менее, как мы уже видели на примере фарисеев, как только оно становится записанным, появляется возможность (более того, большая вероятность) того, что оно будет неверно истолковано. И самое большое заблуждение состоит в том, что записанное слово является основанием, а не просто записью.

1 Иоанна 2:14 — «Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого».

Слово Божье — это нечто, что живет в вас, если вы имеете Духа. Это не то, что вы читаете.

Откровение 1:2 — «Который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел».

Це найсумніше посилання з усіх - на мучеників. Вони несли свідоцтво про слово Боже - про вимовлені слова, які вони чули і відчували. І за це їх було вбито.

На закінчення, "слово Боже" посилається на слова, які вимовляються. "Слово Боже" не відсилає нас головним чином до Біблії, за винятком тих моментів, коли це підтверджено словами живих апостолів.

ПІДСУМКОВА ДУМКА:

"Він дав нам здатність бути служителями Нового Заповіту, не літери, а духу, бо буква вбиває, а дух животворить". - 2 Коринтян 3:6

Кріс Толуорсі (Chris Tolworthy)