23 Искупление кровью

ОБВИНЕНИЕ 19: Мормонизм является нехристианским учением, поскольку в XIX веке практиковал отвратительную доктрину об искуплении кровью, убивая еретиков, прелюбодеев и тому подобное.[1]

ОТВЕТ: Это обвинение было опровергнуто мормонскими лидерами девятнадцатого века и отвергаемо каждым заслуживающим доверия историком Мормонизма девятнадцатого столетия.[2] С другой стороны, нет вообще никаких сомнений в том, что история Христианства изобиловала сожжениями и пытками: в кальвинистской Женеве, Лондоне времен Елизаветы и колониальном Салеме, в Цюрихе Цвингли, так же, как и в Риме.

Як зазначає Католицька енциклопедія, "добре відомо, що віра в правосуддя, що карає єресь смертю, була загальноприйнята серед реформаторів XVI століття - Лютера, Цвінглі, Кальвіна та їхніх послідовників, - і ми, таким чином, можемо сказати, що їхня віротерпимість починалася там, де закінчувалася їхня влада".[3]

Святим останніх днів дуже добре відомо, як традиційне Християнство - не виключаючи, між іншим, духовенство - може поводитися стосовно єретиків. Велика частина мормонської історії дев'ятнадцятого століття являє собою відчайдушну спробу сховатися від кровожерливих "християн".[1] Див. "Спокута кров'ю і Мормонська Церква". Також у Fraser (1977):20; у Whalen (1963):170-171; у Decker and Hunt (1984):232-33 (проти цього Scharffs [1986]:334-336).

[2] Див., наприклад, спростування Брігама Янга в його інтерв'ю Горацію Грілі (Horace Greeley) 13 липня 1859 року (Greeley [1968]:9:132-135). Вибірково з істориків: Kimball (1981): 209-210; Arrington and Bitton (1979): 54, 353; Allen and Leonard (1976): 121-122; Sessions (1982): 124-130, 391; Arrington (1985): 250, 253; Bringhurst (1986): 36, 130. Чесно кажучи, є якесь відгалуження в ідеях Святих останніх днів, яке може бути схожим на те, що можна було б назвати "спокутою кров'ю", хоча воно і на відстань у кілька світлових років не наближається до тих жорстоких фантазій, які приписують мормонам деякі з їхніх критиків. E. P. Sanders (1991):106-107 показує, що схожа думка лежить в основі 1 Коринтян 5:4-5.

[3] Blötzer "Інквізиція" в Herbermann et al. (1910): 8:35.