Вступ

 

Ця не зовсім зрозуміла назва – "Засуджені за слово одне", прийшло з двадцять дев'ятого розділу книги Ісаї, з розділу, який сповнений не тільки пророцтвами про відновлення євангелії та появу Книги Мормона, але й пророцтвами про жорстоке протистояння, з яким зіткнеться робота останніх днів. Здебільшого це протистояння полягає у маніпулюванні словами й у неправомірних семантичних іграх, через що насправді неповинні люди "засуджені за слово одне". Читати далі

01 Християнське вчення?

Чи є мормонізм християнським вченням?

Пошук сенсу визначення

— Коли я беру слово, воно означає те, що я хочу, не більше і не менше, - зневажливо промовив Шалтай.
— Питання в тому, чи воно вам підкориться, — зауважила Аліса.
— Питання, хто з нас тут господар, — сказав Шалтай-Болтай. - Ось у чому питання![1]

Зазвичай теологи не питають інших теологів, чи є вони єретиками чи ні. Більшість людей дуже добре усвідомлює, що подібні визначення доволі суб'єктивні, а покладатися на самоопис людини, висловлений у такій манері, неможливо. Мало хто, як ми розуміємо, наважився б описати себе як «єретика» або «гетеродокса»; і те, можливо, лише в іронічному тоні. Читати далі

02 Новий Заповіт і слово "християнин"

Чи визначає Новий Завіт поняття "християнин"?

Декілька провідних антимормонів цитують два вірші з послання Юди (3-4) як документ, що надає їм повноваження на організацію хрестового походу проти Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, де Новий Заповіт нібито вмовляє їх "боротись за віру, раз дану святим. Бо крадькома повходили деякі люди, на цей осуд віддавна призначені, безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту, і відкидаються єдиного Владики і Господа нашого Ісуса Христа".[1] Читати далі

03 Раннє Християнство і слово "християнин"

Чи може відмова визнати християнами святих останніх днів знайти підтримку в ранній Церкві?

Як ми бачили, термін "християнин" почав своє існування від зовнішніх - "скоріше, як образа, аніж як почесний титул".[1] Наприклад, великий римський історик Тацит (пом. 120 р. за Р. Х.) зумів описати, як ентузіазм гонінь з боку Нерона припав на "тих, хто своїми мерзенностями накликав на себе загальну ненависть, і кого натовп називав християнами".[2] Дійсно, не раніше II століття ми можемо виявити задокументоване використання цієї назви самими християнами.[3] До лютого 156 року Полікарп Смирнський міг уже сміливо заявити римському проконсулу перед своєю мученицькою смертю: "Я - християнин".[4] (Іронія в тому, що будь-яка спроба дати визначення терміну "християнин", ґрунтуючись на неканонічних текстах до другого століття, за потребою спиратиметься на його використання язичниками). Читати далі

04 Вселенські собори і слово "християнин"

Могут ли вселенские соборы и исповедания веры изгнать мормонизм из христианства?

Большинство антимормонов, вероятно, принадлежит к так называемым внедоминационным церквям.[1] Природу этих преимущественно консервативных и фундаменталистских организаций можно проиллюстрировать на примере Христианской Церкви Интерлейка (Interlake Christian Church), расположенной близ Сиэтла, которая заявляет в своей рекламе, что у них «нет исповедания, кроме Христа, нет книги, кроме Библии, нет имени, кроме христианина». Конечно, сам слоган церкви Интерлейка – это уже исповедание [или изложение] веры. Читати далі

05 Другой Иисус

ОБВИНЕНИЕ 1: Передёргивая смысл подзаголовка Книги Мормона, содержащей «ещё одно свидетельство об Иисусе Христе», члены группы Эда Декера, называющие себя «Святыми, живыми во Христе», опубликовали одну газетную статью. В ней крупными буквами написали о том, что, дескать, у мормонов существуют «свидетельства о другом Иисусе Христе». «Мормонизм заявляет, что является христианской церковью, однако, в ней другой Иисус. Мормонизм поклоняется лжехристу (2 Кор 11:4), – пишет Джон Л. Смит из расположенной в Оклахоме Utah Missions, Inc. – Мормонские лидеры признали, что они верят в другого Иисуса. Один из официальных представителей мормонской церкви заявил: ‘Это правда, что многие христианские церкви поклоняются иному Иисусу Христу, чем мормоны’.»[1]

ОТВЕТ: Если предположить, что преподобный Смит говорит правду, то подобное обвинение было бы убийственным. Представим себе, что мормоны – это последователи некоего человека, по простой случайности носящего титул «Христос». Представим, что этот человек на самом деле не тот Иисус из Назарета, которому во всём мире поклоняются христиане традиционных деноминаций. В таком случае можно было бы отвергнуть заявление Святых последних дней о том, что они христиане, так как оно, будучи формально оправданным, вводит в заблуждение. Читати далі

06 Божественность Христа

ОБВИНЕНИЕ 2: В действительности мормоны не верят в божественность Иисуса, так как отвергают традиционную догму о Троице.[1] В Мормонизме, как утверждает Г. Х. Фрейзер, «Афанасий отвергнут, а Арий превознесен».[2] Мормоны являются «тритеистами». А значит, если они отрицают Троицу – «самое основное из христианских учений», то их невозможно рассматривать в качестве христиан.[3]

ОТВЕТ: Обвинение Фрейзера выглядит, конечно, полной чепухой. Афанасий и Арий, египетские церковники, основные фигуры в теологических дебатах четвертого века, никогда не упоминаются ни в проповедях Святых последних дней, ни в классах Воскресной школы. Вряд ли хотя бы один из сотни мормонов знаком с их именами. Читати далі

07 Фізичний або антропоморфний Бог

ОБВИНЕНИЕ 3: Мормонизм следует рассматривать в качестве нехристианского течения из-за его «совершенно отвратительного учения о Божестве».[1] Его антропоморфизм «антихристианский» и «языческий».[2] «На самом деле этот вопросы выходят за рамки концепции о ‘разных взглядах на Бога’; мы имеем дело со ‘взглядами на разных Богов'».[3] Мормонский «Бог, – объясняют Эд Декер и Дейв Хант, – это инопланетянин с Колоба, и явно не Бог Библии».[4] В том же настроении один активный антимормонский служитель жалуется, что Старейшина Рид Смут, служивший в Сенате Соединённых Штатов в течение тридцати лет, был «избран, чтобы сидеть в Конгрессе и принимать законы для христианской страны. Хотя более подходящее место для него – Сенат древнего Рима».[5] «Доктор» Уолтер Мартин заявляет, что Мормонизм – это «политеистический кошмар из перекрученных доктрин, облечённый в одеяния христианской терминологии. Этот факт, как ничто другое, клеймит его, как нехристианскую культовую систему».[6]

ОТВЕТ: Однако политеизм существует, в определенной степени, в глазах смотрящего. Вероятно, можно найти лишь немногих активных мормонов, которые согласились бы, что они «политеисты», и ни одного, который заявлял бы, что поклоняется больше, чем одному Богу.[7] Вместо этого мормоны научены поклоняться Отцу во имя Сына (УиЗ 18:40; 20:29). Читати далі

08 Людина може стати подібною до Бога

ОБВИНЕНИЕ 4: Мормонизм учит, что человеческие существа могут стать подобными Богу. Но антимормоны всех видов и мастей воспринимают это как оскорбление. «Любая церковь, которая [важно!] проповедует такое как это евангелие, по определению не является христианской».[1] По мнению многих критиков это учение является языческим, оккультным и сатанинским.[2] Оно так беспокоит многих христиан «мейнстрима», что создатели одного из крайне нечестных антимормонских фильмов выбрали [это учение] его центральной темой и назвали свой псевдо-документальный фильм The God Makers (С того времени их усилия породили еще и книгу с таким же названием, и даже более провокационное продолжение, озаглавленное Temples of the God Makers).

ОТВЕТ: Даже беглый взгляд на раннюю христианскую мысль открывает, что идея о человеческом обожествлении (деификации) – известная на греческом как theosis или theopoiesis[3] – находится среди учений древнего Христианства. Читати далі

09 Визначення Святого Духа

ОБВИНЕНИЕ 5: «Установленным учением Церкви СПД является учение о том, что Святой Дух (Holy Ghost) – это дух в форме человека, который имеет размеры и протяженность, который не наполняет необъятность пространства и не может всюду присутствовать лично в одно и то же время, и отличается от Духа Святого (Holy Spirit). . . . Однако Библия учит, и христиане всех времен это подтверждают, что Holy Ghost и Holy Spirit это одно и то же и Он, будучи частью естества единого истинного Бога, действительно наполняет собой необъятность пространства и действительно вездесущ».[1]

ОТВЕТ: Это утверждение, составляющее часть петиции Эдда Декера против Церкви СПД,  сразу же поражает своим проблемным подходом по поводу притязаний на «христианскость» (даже если предположить, что оно адекватно описывает мормонское учение по данному вопросу, и если закрыть глаза на ложность высказываний о том, что Дух Святой не обладает божественностью, и что влияние Духа не распространяется повсюду). Читати далі

10 Творіння ex nihilo

ОБВИНЕНИЕ 6: Христианство учит Творению ex nihilo (из ничего). А Мормонизм – нет. Следовательно, Мормонизм не является христианским учением.[1] «Как во всех натуральных (колдовских) религиях, – говорят Эд Декер и Дейв Хант, – так и в Мормонизме – нет ни Творца, ни Сотворения».[2]

ОТВЕТ: «Однако средневековые иудейские мыслители… придерживались взглядов, что повествование о Сотворении следует интерпретировать в том смысле, что Бог создавал мир из предсуществующей бесформенной материи. Древние иудейские тексты так и толковали его».[3] Эта доктрина древних и средневековых евреев в точности схожа на ту, которой учат такие мормонские тексты, как книга Авраама 3:24-4:1. Читати далі

11 Передсмертне існування

ОБВИНЕНИЕ 7: Мормонская доктрина о предсмертном существовании душ не является христианской, – заявляет Дж. Х. Фрейзер.[1]

ОТВЕТ: Это обвинение вряд ли может внушать доверие, так как сам же Фрейзер упоминает, что «Ориген и другие» проповедовали это учение.[2] Ориген Александрийский всегда описывается как христианин. Ему всегда приличествует звание «христианский ученый, учитель и мыслитель» и даже «величайший мыслитель всех времен».[3] Читати далі