Дорогоцінна Перлина

Книга Драгоценная Жемчужина состоит из нескольких книг: Книга Моисея, Книга Авраама и Писания Джозефа Смита. Книга Моисея представляет из себя более полное описание видений и откровений Моисея, записанных в начале книги Бытие, и была открыта Пророку Джозефу Смиту в июне и декабре 1830 года. Она содержит много учений и доктрин, утерянных из Библии, и дает дополнительную информацию о Сотворении Земли, о деяниях Божьих с Адамом, о Плане Спасения.

Книга Авраама була спочатку написана самим Патріархом і перекладена Джозефом Смітом з папірусу, взятого з єгипетських катакомб. Ця книга містить різну інформацію про Створення, Євангеліє, природу Бога і про Священство.

Писання Джозефа Сміта - це частина його натхненного перекладу деяких уривків Біблії, витяги з історії Джозефа Сміта, а також Символи віри. Витяг із перекладу Біблії (Мф. 24) описує проповідь Христа про знамення, які будуть дані перед Другим Пришестям. Історія Джозефа Сміта включає його генеалогію та розповідь про події, що супроводжували появу Книги Мормона і відновлення Священства Ааронового (див. Розповідь Пророка Джозефа Сміта). Символи віри це короткий опис основних доктрин Церкви.