Освічене сумління

stephen_covey

Стівен Р. Кові

Доброго ранку, мої дорогі брати і сестри. Я запрошую вас взяти участь разом зі мною в цій Божественній годині.
Чи переживав хтось із вас почуття невпевненості, коли питання стосувалося того, як саме надходять відповіді на молитви? Я маю на увазі, який голос звучав вам? Чи були ви спантеличені, коли намагалися зрозуміти різницю між духом Ісуса Христа і Святим Духом?

Читати далі

Археологія та Книга Мормона

Майкл Р. Еш


Чи використовував Книгу Мормона хто-небудь з археологів, які не є членами Церкви, у своїх дослідженнях? Чи знаєте ви когось із археологів, які приєдналися до Церкви завдяки тому, що написано в Книзі Мормона? Для відповіді на ці запитання візьмемо статтю з книги Президента Джозефа Філдінга Сміта: Читати далі

Чи хрестив Ісус Христос?

В Ін. 3:22 написано:

"Після цього прийшов Ісус з учнями Своїми в землю Юдейську, і там жив із ними, і хрестив".

Потім в Ін. 4:1-2 читаємо:

"Коли ж довідався Ісус про те, що до фарисеїв дійшла чутка, що Він більше здобуває учнів і хрестить, ніж Іоанн, - хоча Сам Ісус не хрестив, а учні Його".

Чи хрестив Ісус Сам або тільки наставляв Апостолів, як це робити?

Для відповіді на це запитання скористаємося тим, що запропонував Президент Джозеф Філдінг Сміт:

"Добре встановлений той факт, що наш Спаситель мав усі ключі та повноваження Священства, що Він мав божественне право звершувати кожен і всякий обряд Євангелія; не було б нижче Його гідності виконання цих обрядів за будь-якої можливості, коли б Він не побажав. Більшу частину Свого часу Він проводив у служінні хворим, повертаючи зір сліпим, воскрешаючи померлих, зцілюючи прокажених, нагороджуючи благословеннями всіх, хто оточував Його. Немає місця сумнівам у Його повноваженнях виконувати будь-яку роботу, пов'язану з Його служінням. У третьому розділі Івана ясно говориться, що Він хрестив. У четвертому ж, після того, як він пройшов через помилковий переклад, стверджується, що Він не хрестив, або мається на увазі це (як у деяких сучасних перекладах). На жаль, у нас немає оригінального манускрипту.

Др. Адам Кларк у своїх коментарях заявляє таке:

"...Не ясно, чи здійснював Христос над ким-небудь водне хрещення; але Його учні - так; Розділ 4:2, а те, що вони робили під Його владою та керівництвом, приписували Йому Самому. Це у звичаї серед багатьох народів і країн, приписувати дії тих, хто перебуває під чиїмось впливом або владою, тому, хто цією владою володіє. Не дивлячись на це, дехто припускає, що спершу Ісус хрестив, але коли здобув учнів, то доручив цю роботу їм. Отже, ці два місця можуть бути зрозумілі таким чином: 1. [Ін. 3:22] говорить про хрещення, здійснені Христом до покликання дванадцяти учнів; і 2. Розділ 4:2 - про хрещення, що здійснюються учнями, після їхнього покликання до цієї роботи Христом." (Clarke's Commentary on John 4:1-4, v. 5, p. 509)

Порок Джозеф Сміт так переклав цей уривок з Ін. 4:1-4:
"Коли ж почули фарисеї, що Ісус більше здобуває учнів і хрестить, ніж Іоанн, то шукали старанніше, як віддати Його на смерть, бо багато хто приймав Іоанна за пророка, а Ісусові не вірили. І нині, Господь знав це, хоча Сам Ісус не хрестив так багато, як учні Його, бо Він показав їм приклад, віддаючи перевагу одному над іншим" (Натхненна Версія).

Джозеф Філдінг Сміт, Answers to Gospel Questions, т. 3, стор. 42

Покаяння

Покаяние это процесс, благодаря которому люди отставляют или преодолевают грехи через изменение помышлений сердца, своих взглядов и действий, которые не находятся в гармонии с учениями Божьими, утверждая свою жизнь более полно в Его воле. По словам пророка последних дней, покаяться значит «переменить свое мировоззрение касательно прошлых и запланированных действий или форм поведения» (Девид О. МакКей, стр. 14). Павел утверждал, что «все согрешили и лишены славы Божией» (Rom. 3:23). Из-за этого Господь «дал заповедь, в силу которой все люди должны каяться» (2Неф. 2:21; Moис. 6:57). Это значит, что покаяние необходимо каждому, кто не достиг совершенства.

Покаяние являлось центральным пунктом во взаимоотношениях Бога со Своими детьми еще с тех пор, как Он впервые поместил их на земле. Ветхозаветные пророки постоянно призывали детей Израилевых лично и коллективно покаяться и обратиться к Богу и праведной жизни от неповиновения, отступничества и греха. В новозаветные времена, жизнь Иисуса Христа на земле может быть описана, как служение покаяния — то есть, служение, состоявшее в приглашении детей Божьих обратиться к своему Богу, изменяя свое мышление, поведение и через уподобление Ему. Спаситель учил: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Mф. 5:48). Христовы апостолы были призваны, в первую очередь, чтобы проповедовать веру в Иисуса Христа и покаяние всему миру (Mк. 6:12). В наши дни, совсем немного тем обращали на себя столько внимания в откровениях Господа, как эта. Пророкам последних дней и всем вестникам Своего Евангелия Он дал многократно повторяющиеся наставления не говорить «ни о чем, кроме покаяния, этому поколению» (УиЗ. 6:9). Пророк Джозеф Смит назвал веру в Иисуса Христа и покаяние фундаментальными принципами Евангелия (Символы Веры 4). Даже само Евангелие было названо «Евангелием покаяния» (УиЗ. 13; 84:27).

Как в былые, так и в нынешние времена, термин «покаяние» буквально значил отвернуться от грехов, а также изменить взгляды и поведение. Цель покаяния — развить божественную природу в душах всех смертных, освобождая их от ошибочных и вредоносных мыслей и действий, и помогая им стать более похожими на Иисуса Христа, когда вместо плотского, ветхого человека родится новый человек во Христе (1Кор. 2:14; Еф. 4:20-24; Мос. 3:19).

Это процесс необходим не только для подготовки человека к возвращению и жизни с Богом, но и для увеличения его способности любить своих ближних. У людей, примирившихся с Богом, расширяется духовное понимание, появляется желание и сила примириться со всеми. Бог заповедал всем людям прощать друг друга: «Я, Господь, прощу тому, кому соизволю простить, но от вас требуется прощать всем людям» (УиЗ. 64:10). Как Бог показывает Свою любовь через прощение («Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» — Иер. 31:34), так и Его дети, прощая других, отражают Его любовь («прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» — Мф. 6:12).

Несмотря на то, что истинное покаяние не всегда происходит легко, оно является жизненно необходимым актом для достижения личного счастья, эмоционального, духовного роста и вечного спасения. Это единственный действенный способ для находящихся в этом мире освободиться от постоянных последствий греха и неизбежного чувства вины. Чтобы это случилось, должны произойти некоторые особые изменения. Человек должен осознать, что его взгляды или действия, которые он совершал, не находятся в гармонии с Божьими учениями и должен почувствовать чистую печаль или угрызения совести из-за этого. Павел назвал это «печаль ради Бога» (2Кор. 7:10). Другие Писания описывают это как состояние «сокрушенного сердца и кающегося духа» (Пс. 50:19; 2Неф. 2:7; 3Неф. 9:20). Это осознание должно произвести внутреннюю переоценку ценностей и взглядов. Пророк Иоиль увещевал Израиль «обратитесь ко Мне всем сердцем своим… Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши» (Иоил. 2:12-13), что приведет к внутренней трансформации, необходимой для начала процесса покаяния.

Для покаяния также необходимы некоторые формы исповедания. В некоторых случаях согрешившему потребуется исповедаться перед теми, кому его слова или действия причинили вред или ущерб, а также попросить прощения; в других ситуациях может понадобится открыть свои грехи церковному лидеру, уполномоченному принимать подобные исповедания; в остальных случаях может быть вполне достаточно исповедания только перед Богом; а иногда в процесс покаяния будут вовлечены все эти три формы.

В дополнение, покаяние требует восстановить все, что возможно, из того, что принесло ущерб или навредило другим из-за греха. Всякий раз, когда это возможно, нужно сделать так, чтобы были восстановлены все потери и утраты, будь то даже физическая или материальная компенсация. А когда это невозможно восстановить, покаяние требует других, эквивалентных по своей значимости действий, таких как искренние извинения; добрые дела и служение пострадавшей стороне; усиленное посвящение Господней работе и активное участие в ней; или же все эти варианты вместе.

В конце концов, для того, чтобы покаяние было полным, человек должен отказаться от греховного поведения. Перемена сердца начинает процесс; видимые внешние перемены в направленности мышления и действий, отражающие новый тип поведения, должны завершить его (Мос. 5:2). Отсутствие таких внешних действий говорит о том, что грешник не раскаялся, и груз всех прошлых грехов вернется (УиЗ. 82:7; ср. Mф. 18:32-34).

Еще одна цель покаяния — благословить людей, предоставляя им через прощение единственный способ избежать страданий, сопровождающих всякий грех: «Ибо вот, Я, Бог, претерпел все это за всех, дабы не страдали они, если покаются; но если они не покаются, то должны будут страдать именно так, как Я страдал» (УиЗ. 19:16-17).

Господь многократно обещал, что все, кто каются полностью, найдут прощение своих грехов, что, в свою очередь, принесет великую радость. Притчи о потерянной овце и потерянной драхме дают пример радости, переживаемой в небесах, о каждом кающемся грешнике (Лк. 15:4-10); притча о блудном сыне иллюстрирует опять небесную радость, как и радость в кругу семьи и друзей, приходящую оттого, что тот вырвался из власти греха (Лк. 15:11-32).

Хотя покаяние обязательно для вечного спасения и земного счастья, его не достаточно самого по себе для воссоединения человека с Богом. Во-первых, полное покаяние требует веры в Господа Иисуса Христа, которая-то и дает такое сильное побуждение и силу каяться. Вместе и вера, и покаяние должны предшествовать крещению, принятию дара Духа Святого и членству в царстве Господнем. После того, как вера во Христа пробудилась в сердцах тех, кто слушал его в день Пятидесятницы, Петр призывал людей: «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2:38). Только с обязательным покаянием, которое символизирует «сокрушенное сердце и кающийся дух», а также с отказом от прошлых греховных деяний и мыслей, человек может считаться готовым ко крещению, принятию Духа Святого и к дальнейшему прощению всех его предыдущих грехов. Через крещение человек входит в царство Божье, заключая заветы всегда помнить Христа и соблюдать Его заповеди. Отпущение же грехов приходит «огнем и Духом Святым» (2Неф. 31:17; УиЗ. 20:37).

Так как покаяние является продолжительным процессом уподобления Христу в течение этой смертной жизни, то необходимость в покаянии никогда не исчезнет. Требуется его активное, ежедневное применение в жизни, когда человек сознает свою греховность и старается преодолеть грех и ошибки, претерпевая таким образом до конца. По этой причине, Господь установил средство, с помощью которого каждый, кто раскаялся и вошел в завет крещения, обновляет этот завет, вкушая Причастие в память о Христе. Это время самоанализа позволяет человеку вспомнить обещания, сделанные им при крещении, а именно: взять имя Христа на себя, всегда помнить Его и соблюдать заповеди Его. Так процесс покаяния сохраняется живым благодаря столь частым возможностям вспоминать об этих заветах, вкушая символы Тела и Крови Христовых, пролитых во время искупительной жертвы за грехи всего человечества.

Святе Письмо информируют нас о том, что «необходимо в этой жизни приготовиться людям к встрече с Богом» и что так называемое покаяние на смертном ложе малоэффективно: «И, когда вы придете к тому страшному концу, вы не сможете сказать: я покаюсь, я возвращусь к Богу моему. Нет, вы не сможете так говорить; ибо тот же самый дух, который обладает вашей плотью при смерти, будет иметь власть над вашей плотью в вечном мире. Ибо вот, если вы отложили ваше покаяние до дня смерти, вот, вы будете подчинены духу дьявола» (Алма 34:32-35).

Чтобы вернуться в присутствие Божие, смертные должны изо всех сил стремиться еще во время этой жизни обрести качества, присущие Христу, обретаемые только через отказ от греха. Если человек затягивает с приложением этих усилий, то эта задержка блокирует для него применение веры, необходимой для покаяния, препятствует воздействию Святого Духа и замедляет развитие личных качеств, отраженных во фразе «сокрушенное сердце и кающийся дух», которые столь нужны для жизни в присутствии Божьем.

Покаяние это один из самых мощных искупительных принципов восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Без него не было бы вечного прогресса, не было бы возможности уподобления Христу, не было бы освобождения от бремени вины, которое приходится нести каждому человеку в его земной жизни. Без него не было бы славного обетования, переданного Исайей, что даже за тежелые грехи может быть дано прощение: «Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю» (Ис. 1:18).


Библиография:

Гари П. Гиллум, «Repentance Also Means Rethinking», In By Study and Also by Faith, издание J. Lundquist and S. Ricks, т. 2, стр. 406-437, Salt Lake City, 1990;
Спенсер У. Кимбалл, The Miracle of Forgiveness, Salt Lake City, 1969;
Спенсер У. Кимбалл, The Teachings of Spencer W. Kimball, изд. Kimball, Edward L., стр. 80-114, Salt Lake City, 1982;
Девид О. МакКей, Gospel Ideals, стр. 12-14, Salt Lake City, 1953.

Євангельські доктрини

Доктрины это учения. Они классифицируются как истинные или ложные. Истинные доктрины исходят от Бога — начала и источника всей истины — и являются учениями и концепциями, находящимися в Евангелии Иисуса Христа. У ложных доктрин другой источник. Их назначение извращать, изменять и искажать открытые Богом истины так, чтобы через повиновение ложному руководству люди отпали от спасения в Целестиальном мире.

Истинные доктрины всегда находятся в истинной Церкви Господа, благодаря постоянно открытому каналу связи между Богом и самой Церковью. Ложные доктрины изобилуют в тех церквях, которые отвергают современное откровение и часто не имеют надежного источника, чтобы проверить множество взглядов и концепций, удовлетворяют ли они замыслу и воле Божества. Конечно же, есть много истины в церквях, но церкви, не имеющие полноты Евангелия, смешивают ошибочные и ложные идеи с теми истинами, которые им довелось иметь. А полнота спасения может прийти только к тому, кто принимает верой полноту открытых Господом учений и соответствует ей.

Фраза «Евангельская доктрина» это синоним фразы «истины спасения». Евангельская доктрина объединяет все принципы, учения и истинные теории, находящиеся в Священных Писаниях; она включает в себя наставления, заповеди и открытые Богом философии чистой религии; пророческие догматы, сентенции и взгляды охвачены ею; Символы Веры являются лишь частью, лишь группой принципов, содержащихся в ней, как и всякое другое высказывание вдохновленных Господом носителей откровений.

Доктрины или учения спасения записаны в Священных Писаниях (2Тим. 3:14-17). Книга Мормона появилась в наши дни для того, чтобы люди могли «познали учение» (Ис. 29:24; 2Неф. 27:35). Было обещано, что Библия и Книга Мормона «будут соединены вместе, чтобы опровергнуть лживые учения» (2Неф. 3:12). А Евангелие было восстановлено, чтобы «истинные положения учения» Господнего снова стали известны (УиЗ. 10:62); и все эти моменты учения находятся в истинной Церкви (УиЗ. 11:16). Истинное учение Иисуса Христа состоит в том, что все люди должны прийти к Нему, обрести веру, покаяться, быть крещенными, принять дар Духа Святого и претерпеть в вере до конца, достигая таким образом спасения (2Неф. 31:17-21; 3Неф. 11:29-41; УиЗ. 10:67; 68:25).

Обращение к истине приходит благодаря принятию истинного учения (1Неф. 15:15; 3Неф. 21:6). От тех, кто обратился к ней, ожидается «изъясн[яться]… учением» (1Кор. 14:6); учить «друг друга учению Царства» (УиЗ. 88:77); «совершенно понимать свое служение в теории, в принципах, в учении» (УиЗ. 97:14); «поступать согласно учениям» (УиЗ. 101:78); а также узнавать больше учений через откровение с Небес (УиЗ. 121:45-46).

В итоге, анализ истинного учения может быть известен только через откровение, получаемое в результате послушания. «Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня; кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Ин. 7:16-17).

Апостолы и пророки были поставлены в Церкви с целью обучения и назидания с помощью истинной доктрины, чтобы люди «не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения» (Еф. 4:11-14). Если бы Церковь не имела апостолов и пророков, тогда не было бы способа узнать, является ли ее учение истинным или ложным. «Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына» (2Ин. 1:9).

Источник ложных учений — дьявол (1Тим. 4:1; УиЗ. 10:63; 46:7), а люди, проповедующие их, часто делают это «ради своего обогащения и почета» (Aлма 1:16). Нет спасения в проповедовании или следовании лжеучениям. «Тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Мф. 15:9; Mк. 7:7; ДС-И 2:19). Эра отступничества была характерна тем, что люди «здравого учения принимать» не желали (2Тим. 4:3).

Отступничество рождается там, где преподаются лжеучения. Нефий описывал современный нам религиозный мир, говоря: «Будет много таких, которые будут проповедовать ложные, пустые и неразумные учения». Затем указал, что «из-за гордости, ложных учителей и лживого учения церкви их развратились». Говоря про мир в целом, он сказал: «Они все заблудились, за исключением лишь немногих, которые смиренно следуют Христу; но и эти, однако, во многом ошибаются, будучи наставляемы учениями людей». После этого он добавил: «Все те, которые проповедуют ложные учения, совершают прелюбодеяния и извращают праведный путь Господа, горе, горе, горе да будет им, речет Господь Бог Всемогущий, ибо они будут ввергнуты в ад!» (2Неф. 28:8-15)

Свідоцтво Ісусове

Свидетельство о Евангелии это уверенное знание, полученное по откровению от Святого Духа, о божественности великой работы последних дней. В прошлых устроениях времен это касалось божественности работы тех эпох.

Если единственным источником чьего-то знания или уверенности об истинности Господней работы является причинно-следственная связь, логика или какой-то неопровержимый аргумент, то это не является свидетельством о Евангелии. По своей природе оно состоит в знании, полученном через откровение, «ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Отк. 19:10), а любой, получивший это знание от Святого Духа, может по воле Господа получить знание и о будущих событиях и пророчество о них.

Логика и разум ведут искателя истины по пути к обретению свидетельства и нужны для того, чтобы помогать в укреплении той открытой Господом убежденности, на которой зиждется свидетельство. Но действительное непоколебимое знание, которое и составляет само «свидетельство Иисусово» должно приходить через «дух пророчества». Оно приходит, когда Святой Дух говорит духу внутри человека; оно приходит, когда внутренним человеком услышан тихий спокойный шепот Духа. Получение свидетельства сопровождается чувством покоя, непоколебимой уверенности. Те, кто пережил подобное, могут использовать и разум, и логику, и убеждения, чтобы защищать свою позицию и приносить свои свидетельства, но подсказки Духа гораздо важнее, чем причинно-следственная связь. Именно они являются тем истинным основанием, на котором покоится свидетельство.

Три великих истины должны быть включены в каждое ценное свидетельство:

 1. Что Иисус Христос есть Сын Божий и Спаситель мира (УиЗ. 46:13);
 2. Что Джозеф Смит — Пророк Божий, через которого Евангелие было восстановлено в это устроение времен;
 3. Что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней это «единственная истинная и живая церковь на лице всей земли» (УиЗ. 1:30).

Ответвления внутри этих великих утверждений откровения могут быть многообразными, такими как то, что Книга Мормона истинна, что святые посланники восстановили ключи Священства в наши дни, что лидеры Церкви имеют полномочия и власть руководить Господней работой на земле. Принести свое свидетельство значит сделать торжественное заявление, декларировать или утверждать то личное откровение, что было получено для подтверждения аспектов, составляющих свидетельство.

Пророки всех времен приносили свои свидетельства, как например: Христос (Ин. 4:25-26; 10:25,36), Иов (Иов 19:25), Петр (Мф. 16:13-20; Ин. 6:68-69), Джозеф Смит и Сидней Ригдон (УиЗ. 76:22-24). Процитировав свидетельства других пророков, чтобы подтвердить истинность своих учений, Алма принес свое: «И это еще не все. Не думаете ли вы, что я сам знаю все это? Вот, я свидетельствую вам, что все изреченное мною есть истина. И как вы думаете — откуда я знаю эту истину? Вот, говорю вам, что истина всего этого открыта мне Духом Божиим Святым. Вот, я молился и постился в продолжении многих дней, чтобы мне открылось познание истины. И ныне я знаю, что все это есть истина; ибо Господь Бог открыл мне это Духом Своим Святым, и дух откровения пребывает во мне» (Ал. 5:45-46).

Любая ответственная личность может обрести свидетельство о Евангелии через послушание тому закону, от которого зависит получение этого знания. Вот эта формула:

 1. Человек должен хотеть узнать истину о Евангелии, о Книге Мормона, о Церкви или о чем-то подобном;
 2. Он должен изучать и узнавать основополагающие факты, связанные с интересующим его предметом. «Исследуйте Писания» (Ин. 5:39), «Исследуйте эти заповеди» (УиЗ. 1:37).
 3. Он должен практиковать принципы и истины, которые узнал, выстраивая свою жизнь по ним. «Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня; кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Ин. 7:16-17);
 4. Он должен молиться Отцу во имя Иисуса Христа «с искренним сердцем и истинным желанием, с верою во Христа», и тогда истина будет явлена через откровение: «И силою Духа Святого вы сможете узнать истину обо всем» (Моро. 10:3-5; 1Кор. 2).

С получением свидетельства приходит и ответственность нести свидетельство миру о божественности Господней работы. Часть этого завета заключается еще в водах крещения, а именно «всегда, везде и во всем быть свидетелями Бога до самой смерти» (Мосия 18:9), или «каждому предупрежденному человеку надлежит предупредить ближнего своего» (УиЗ. 88:81). Все старейшины Израиля имеют такую миссионерскую ответственность (УиЗ. 58:47; 66:7; 100:10; 124:7). Апостолы и Семидесятые имеют частные и особые ответственности в этой сфере (УиЗ. 107:23-25; 112). Свидетельства старейшин следуют за свидетельствами стихий (УиЗ. 43:18-29; 88:88-90). Благословения и очищающая сила дается тем верным, кто приносит свое свидетельство миру (УиЗ. 62:3; 84:61; 136:34-40).

По безупречной справедливости Божьей, каждая личность будет иметь возможность обрести свидетельство об истине, либо в этой жизни, либо в духовном мире еще до дня воскресения (УиЗ. 1:2). Тот, кто имеет полную и завершенную возможность в этой жизни, но не воспользовался ею, сможет получить второй шанс в духовном мире, утрачивая, в то же время, получение второго шанса на обретение спасения, ибо не спешит принимать истину. Скорей всего такой человек попадет в террестриальное царство из-за того, что «не принял свидетельство Иисуса во плоти, но впоследствии принял его» (УиЗ. 76:73-74).

Тем не менее, необходимо помнить, что человек не спасается одной только добродетелью свидетельства (УиЗ. 3:4).

Друге Пришестя

В иудейской и христианской мысли существует два основных способа рассматривать пришествие Мессии. Некоторые воспринимают обетования о Мессии и тысячелетней эре как символическое описание того времени, когда люди окончательно научатся жить в мире и гармонии, а мир войдет в новую эпоху просвещения и прогресса; ни какая-то особая личность, ни какое-то особое событие не начнут этот период. Церковь Иисуса Христа отрицает эту точку зрения и соглашается со многими другими иудейскими и христианскими группами, которые подтверждают существование действительного Мессии, подтверждают, что Он придет некогда в будущем на землю и что только благодаря Его пришествию и событиям, связанным с ним, начнется тысячелетний период мира, гармонии и радости. Иудеи ожидают первое пришествие Мессии; Святые последних дней и другие христиане — Второе Пришествие Иисуса Христа.

Священные Писания, как библейские, так и современные, обильно свидетельствуют, что эра, непосредственно предшествующая Второму Пришествию Спасителя, будет «тяжкая» (2Тим. 3:1) и наполненной «скорбью» (Мф. 24:29). В то время «дьявол будет иметь силу над своим царством» (УиЗ. 1:35). Следующие после этого суды над нечестивыми являются частью подготовки к Тысячелетию.

Праведные, равно как и непросвещенные, переживут эти времена скорби. Источники СПД учат, что Господь соберет праведных вместе в «святых местах» (УиЗ. 101:22), которые включают в себя Сион и его колья (УиЗ. 115:6). Эти места описываются в таких выражениях как «мирные», «убежища» и «место, безопасное для Святых Бога Всевышнего» (УиЗ. 45:66). Обетование дано о том, что Бог «не допустит…, чтобы нечестивые истребляли праведных. А потому Он предохранит праведных силою Своею… А посему праведным нет нужды страшиться» (1Неф. 22:16-17).

Существует бесчисленное количество попыток предсказать время пришествия Мессии, как в иудейской, так и в христианской традициях. Святые последних дней считают, что день Второго Пришествия «близок, да, при дверях» (УиЗ. 110:16). Но также они признают заявление Писаний, что «ни часа, ни дня [Второго Пришествия] ни один человек не знает, ни Ангелы небесные, и не узнают они, пока не придет Он» (УиЗ. 49:7; ср. Мф. 24:36).

Вместе с другими христианами мормоны верят, что Второму Пришествию будет предшествовать битва Армагеддон и явление Христа на Масличной горе (см. Последние дни). Об этом событии Учение и Заветы говорят:

«И тогда Иудеи посмотрят на Меня и скажут: Что это за раны на руках Твоих и на ногах Твоих? Тогда узнают они, что Я есть Господь, ибо скажу Я им: Это те раны, которыми Я был изранен в доме любящих Меня. Я Тот, Кто был вознесен. Я — Иисус, Который был распят. Я — Сын Божий. И тогда они зарыдают из-за своих злодеяний и будут горевать, потому что преследовали своего Царя» [УиЗ. 45:51-53; ср. Зах. 13:6].

«Начиная с того дня и впредь», — было заявлено, — «иудеи как народ станут святыми и их город и святилище станут святыми. Там также и Мессия установит Свой трон и место правления» (Clark, p. 258).

Перед пришествием Христа во славе «будет безмолвие на Небе в продолжение полчаса, и немедленно после этого завеса небесная будет развернута… и лицо Господне будет открыто. » (УиЗ. 88:95). Несомненно, это есть время, когда «вся плоть вместе увидит Меня» (УиЗ. 101:23; Отк. 1:7).

Учение и Заветы заявляет, что «прейдет Земля, как будто огнем» (УиЗ. 43:32). Некоторые предполагают, что это произойдет из-за ядерной катастрофы. Хотя некоторые апокалиптические отрывки, как может показаться, описывают последствия ядерной войны (напр., Ис. 34:1-10), современное откровение учит, что «огонь» Второго Пришествия это реальное присутствие Спасителя, целестиальная слава, сравнимая со славой Солнца (УиЗ. 76:70) или с «огнем поядающим» (Евр. 12:29; ср. Мал. 3:2; 4:1). «И так велика будет слава присутствия Его, что солнце скроет лицо свое от стыда» (УиЗ. 133:49). «Ибо присутствие Господне будет подобно плавящему пылающему огню и подобно тому огню, от которого кипят воды» (УиЗ. 133:41; ср. 64:2; ДС-И. 1:37). «А также и вещества расплавятся от сильного огня» (УиЗ. 101:25) и «горы растают от присутствия Твоего» (УиЗ. 133:44). Учение и Заветы повторяют заявление Исайи, что «одеяние у Господа будет красное, и ризы Его — как у истоптавшего давильню винограда» (УиЗ. 133:48; ср. Ис. 63:2).

Апостол Павел писал Фессалоникийцам, что те, кто будут жить на земле во время явления Христа, будут взяты для встречи с Ним (1Фес. 4:16-17). Учение и Заветы, используя подобный язык, добавляют, что эти праведные святые будут «оживлены» и присоединятся к тем, кто «спали в своих могилах» и «они тоже будут вознесены, чтобы встретить Его посреди столпа небесного» (УиЗ. 88:96-97; см. Воскресение). Христос сойдет на землю «таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).

С Пришествия Христова начнется тысячелетний период мира, гармонии и праведности. И тогда сатана «не имеет власти над сердцами людей, ибо они пребывают в праведности, и там царствует Святой Израилев» (1Неф. 22:26; см. также Тысячелетие).

Библиография

 • Clark, James R., comp. «Proclamation of the Twelve.» In Messages of the First Presidency, Vol. l, p. 258. Salt Lake City, 1965.
 • Lund, Gerald N. The Coming of the Lord. Salt Lake City, 1971.
 • McConkie, Bruce R. The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man. Salt Lake City, 1982.
 • Smith, Joseph Fielding. The Signs of the Times. Salt Lake City, 1964.

Імена Ісуса Христа

Так как Иисус Христос является центральной фигурой в деятельности Церкви, в ее учениях и в учениях Священных Писаний, естественно, что Он известен под многими именами и титулами, включая следующие:

ИИСУС. Еврейское yeshua’ или yehoshua’, обозначающее «Иегова спасает» или «от Иеговы спасение», произносится по-гречески Iesous (Иезус), на латинском Iesus (Иесус), а по-русски Иисус. Так как Иисус, на самом деле, был Сам Иегова, совершающий спасительный труд ради человечества, то Его имя yeshua’, «Иегова спасает», соответствует полностью.

МЕССИЯ. Этот титул происходит от еврейского meshiach, «Помазанник». Среди Израильтян получали помазание пророки, священники и цари, что указывало на них, как на правомочных преемников. Но обычно, слово «Мессия» относилось к ожидаемому в Израиле Царю. Приложимый к Иисусу, этот титул полностью сохраняет свой смысл «помазанного» Пророка, Священника и Царя.

ХРИСТОС. Греческое обозначение Мессии (помазанник) есть Christos, Христос по-русски. Так что «Иисус Христос» это соединенные вместе имя и титул, обозначающие то, что Иисус является Мессией.

СЫН БОЖИЙ. Иисус не был сыном какого-либо смертного человека. Его биологическим отцом был Бог Отец. Как Сын Божий, Иисус представлял Отца и действовал во всем, как Его полномочный представитель.

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. От Своей матери Иисус наследовал смертное состояние. Еврейское ben ‘adam обозначает «сын Адама», что может быть соотнесено с любым человеком (Дан. 8:17). Таким образом, как сын Адама, Иисус представлял всех потомков Адама, действуя, как их представитель перед Отцом. А как Сын Божий и Сын Человеческий, Иисус стоит между Богом и человечеством, как посредник. Кроме того, такой титул связывает Его с ожидаемым Сыном Человеческим в апокалиптических пророчествах, относящихся к Мессии (Дан. 7:13). Иисус есть Сын идеального Человека, совершенного небесного Человека, Вечного Отца (Moисей 6:57; 7:35). В этом смысле, выражение «Сын Человеческий» эквивалентно выражению «Сын Божий» и несет в себе скрытую двусмысленность, относящуюся к земному (смертному) и небесному (бессмертному) происхождению Иисуса.

СЫН ДАВИДОВ. Иудеи ожидали, что Мессия будет принадлежать роду Давида. Пророки предсказывали, что сын (потомок) Давидов восстановит царство Израилево в его былом величии (см. Ис. 11:1-9; Иер. 23:5-6). Согласно родословию в Мф. 1:1-16, Иисус был потомком Давида. Поэтому выражение «Сын Давидов» относится, в частности, к мессианству Иисуса в его политическом аспекте, как к Царю Израилеву.

ИЕГОВА. Святые последних дней верят, что Иисус и есть Иегова, Бог Израилев, а не сын Иеговы (Ис. 41:14; 43:11,14; Мосия 3:5; 3Неф. 11:14; 15:5). Имени Иегова, произносимого таким именно образом, нет в древних Писаниях, ибо это современное условное обозначение. В древние времена, Еврейский текст не имел гласных букв; а согласные, обозначающие имя Бога, были такие: yhwh. Иудеи избегали произносить эти согласные буквы, читая их вслух, заменяя их словом ‘adonai, что значит «Господь». Следуя этой традиции, во многих переводах появилось слово «Господь» вместо yhwh. В средневековые еврейские тексты были добавлены гласные из слова «‘adonai» к согласным буквам в слове «yhwh», чтобы напоминать читающим о слове «‘adonai». Эта замена приглянулась многим переводчикам Священных Писаний, что привело к возникновению искусственной формы «Jehovah» или «Иегова». Святые последних дней, зная, что имя Иегова является общепринятой формой имени Бога yhwh, прилагают его к Иисусу Христу во время Его предземной жизни.

ЭЛ. ‘El это не имя, но общепринятое существительное для обозначения Бога по-еврейски (множественное число — ‘elohim). Святые последних дней часто используют Elohim (Элохим) для Отца, что позволяет различать членов Божества. Тем не менее, в Ветхом Завете слово Эл (El) и сходные с ним по происхождению слова, такие как Elohim (Элохим) и El Shaddai (Бог Всемогущий), обычно относятся к невоплощенному еще Иисусу, Богу (‘el) Ветхого Завета.

ЭММАНУИЛ (EMMANUEL). Так как Иисус являлся древним Эл (El), то ангел (Mф. 1:23) совершенно правильно назвал Его имя — Эммануил (Emmanuel) (по-еврейски — ‘immanu’el), что обозначает «с нами Бог (El)».

ГОСПОДЬ. Так как Иудеи использовали ‘adonai (Господь) вместо божественного имени, Греческий перевод Библии (200 г. до РХ) как правило переводил «yhwh» как «ho kurios», то есть «Господь». Стало быть наименование «Господь», не важно, имеется ввиду ‘adonai или kurios, аналогично имени «Иегова». Не удивительно тогда, что «Господь» это наиболее часто используемый титул Иисуса в Новом Завете. Исповедание ранней Церкви, что «Иисус есть Господь», может значить только то, что Иисус есть Иегова.

Я ЕСМЬ. В книге Исход 3:14, Иегова (Иисус Христос) идентифицировал Себя как «Я есмь», вероятно, подтверждая, что Он является Творцом, существующим независимо от Своего творения. Богословы видят связь между этим ветхозаветным титулом и многократными «Я есмь» в заявлениях Иисуса новозаветного периода, например: «Я есмь пастырь добрый» (Ин. 10:11,14), или «прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58).

ОТЕЦ. По меньшей мере в трех смыслах Иисус является Отцом: (1) Он — Творец физической вселенной; (2) Он — посредник Отца во всем, что касается этого творения и его обитателей (1Тим.2:5); и (3) Он — Отец всех вечных, воскрешенных человеческих существ. Иисус Христос духовно рождает и дает жизнь вечную тем, кто «рожден свыше» и стал, таким образом, сыновьями и дочерьми Христа (Moсия 27:25). Более того, Святые последних дней называют Христа своим «старшим Братом». В контексте предземного существования это истинно, ибо Иисус есть «Первенец» из всех духовных детей Небесного Отца (УиЗ. 93:21). Тем не менее, слово «Отец» лучше всего описывает Его нынешние и будущие взаимоотношения с теми, кто пережил духовное перерождение.

ВТОРОЙ УТЕШИТЕЛЬ. Святий Дух, Утешитель, утешает верных, подавая им уверенность в будущем наследии в царстве Божьем. Однако, через веру в Иисуса Христа человек может получить Второго Утешителя, Самого Иисуса Христа, Который дает человеку гарантию, относительно его или ее места в Царстве. После свидетельства Духа Святого, после испытания решительности и верности Своего последователя, Второй Утешитель, воскресший Господь, является лично(Ин. 14:16-26).

СПАСИТЕЛЬ. Самый возвышенный из титулов, Спаситель, отражает роль Иисуса в плане Бога. Как Ветхий, так и Новый Заветы провозглашают, что Спаситель есть Бог (Ис. 45:21-23; Лк. 1:47; и т. д.). Через страдания и смерть, перенесенные ради других, Иисус имеет возможность изгладить несовершенства и даровать достоинство, на условии покаяния. Так как несовершенные существа не могут пребывать в присутствии Божьем (УиЗ. 1:31), Иисус спасает верующих от их несовершенств, грехов и недостойных черт личности (См. также выше определение Его имени Иисус).

СЛОВО. Как слова передают мысли одного человека другим людям, так Иисус передавал мысли и волю Отца Его смертным сыновьям и дочерям. Более того, как слова являются средством выражения, так от начала (Ин. 1:1-3) Иисус служил выражением и средством осуществления воли Отца. Христос одновременно является и посланником, и посланием.

АЛЬФА И ОМЕГА. Эквивалентом ветхозаветного выражения «первый м последний» (напр., Ис. 44:6), альфа и омега являются, соответственно первой и последней буквами греческого алфавита. Именно так, как перед альфой и после омеги не может быть никаких других букв, так нет никаких других богов в этом творении, кроме представленных в Иисусе Христе. Он охватывает все, от начала до конца; Он простирается за пределы всего мыслимого.

ЕДИНОРОДНЫЙ. Иисус Христос — единственный человек, рожденный Отцом в этот смертный мир. Его полный титул — «Единородный от Отца во плоти». Так как мормоны верят, что все люди были духовно рождены Отцом еще до Сотворения, становится понятно, что «Единородный» касается только смертного служения Господа.

АГНЕЦ БОЖИЙ. Во время первой Пасхи, кровь закланного агнца окрасила дверные косяки Израильских домов, чтобы избежать поражения. В Новом Завете, Иисус принимается как Пасхальный Агнец, предложенный Отцом, а сама Пасха является прототипом смерти Иисусовой, Агнца Божьего, кровь Которого, через крещение и причастие вечери Господней, защищает христиан от губителя — сатаны. Согласно Моис. 5:6-8, животные жертвы служили «подобие[м] жертвы Единородного от Отца».

Ісус - Єгова Старого Заповіту

ПИСАНИЯ УЧАТ, ЧТО ИИСУС ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ БОГОМ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Пророк Авинадей, свидетельствуя перед судом злобного царя Ноя, утверждал, что все пророки с древних времен говорили о том, что Господь (Иегова) «сойдет к детям человеческим и воспримет на Себя образ человеческий» (Мосия 13:34; см. также стих 33). Святые последних дней, пользущиеся дополнительными Священными Писаниями, научены этой истине очень хорошо. Например, Учение и Заветы показывает, что Иисус Христос это Иегова и великий «I am» («Я есмь»).

«Очи Его были подобно пламени огненному; волосы головы Его были наподобие белизны чистого снега; лицо Его сияло превыше блеска солнца; и голос Его был подобен шуму бурных вод, да, голос Иеговы, говорящий: Я есть первый и последний; Я есть Тот, Кто живет; Я есть Тот, Кто был предан смерти; Я — ваш Ходатай перед Отцом» (УиЗ.110:3-4).

В другом месте:

«Внимайте голосу Иисуса Христа, Искупителя вашего, Великого Сущего, Чья рука милости искупила ваши грехи» (УиЗ.29:1).

Многие наши братья из христианского мира не достаточно внимательно исследуют доказательства, находящиеся в Библии, которые ясно показывают, что Иегова — это невоплощенный Иисус. Следующая таблица демонстрирует лишь некоторые из этих примеров:

Ветхий Завет Новый Завет
Иисус (Иегова) был Создателем мира «Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих? Я создал землю и сотворил на ней человека; Я — Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я» (Ис. 45:11-12). «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин.1:1,3).
Иегова есть Спаситель «Но Я — Господь Бог твой от земли Египетской, — и ты не должен знать другого бога, кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня» (Ос.13:4). «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк.2:11).
Иегова — Искупитель «Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев» (Ис.43:14). «Христос искупил нас от клятвы закона» (Гал.3:13).
Иегова избавит людей от смерти «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (Ос.13:14). «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Кор.15:20-22).
Иудеи посмотрят на пронзенного Иегову «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:10). «Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода… Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили» (Ин.19:34,36-37).
Иисус сопровождал Израиль по пустыне во время его исхода «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица [всего] народа» (Исх.13:21-22). «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос» (1Кор.10:1-4).
Иегова — муж или жених «Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф — имя Его; и Искупитель твой — Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он» (Ис.54:5). «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» (Отк.19:7-8).
Иегова первый и последний (альфа и омега) «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Ис.44:6). «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Отк.1:8).

Вчення про Ісуса Христа

«Рождение, жизнь, смерть и воскресение, а также послание нашего Господа Иисуса Христа, являются центральной темой всех Писаний — Ветхого и Нового Заветов и наших Писаний СПД (Книга Мормона, Учение и Заветы, Драгоценная Жемчужина)… Все другое теряет свое значение и цель, и увядает в незначительности» (Н. Элдон Таннер, Отчет о Генеральной Конференции, апр. 1969, стр. 116)

Пророк Джозеф Смит говорил: «основополагающими принципами нашей религии являются свидетельства Апостолов и Пророков об Иисусе Христе, о том, что Он умер, и восстал на третий день, и вознесся на Небо; все остальное, относящееся к нашей религии, является лишь придатком к этим свидетельствам» (History of the Church, 3:30).

Иисус Христос является духовным и физическим Сыном Отца. Он был Первенец от Отца, избранный до бытия этого мира, чтобы стать его Творцом (см. Кол. 1:15-19). Как Творец или устроитель небес и земли, Он служил под руководством Бога Отца: «И миры сотворил Я без числа; …и Сыном Я сотворил их, Который есть Единородный Мой» (Моис. 1:33; см. также УиЗ. 76:23-24). На совете небесном, во время нашего предсмертного существования, Он был избран и посвящен стать Искупителем наших грехов. Апостол Петр писал, что мы искуплены кровью Христа, «предназначенного еще прежде создания мира» (1Пет. 1:18-20; см. также Моис. 4:1-4 и Авр. 3:22-28).

Как Творец и предназначенный Искупитель этого мира, Иисус Христос стал Богом этого мира под председательствующей властью Бога Отца (см. Ин. 12:49). Из-за этого положения Он был Богом Ветхого Завета, Иеговой. Он свидетельствовал об этом, когда являлся нефийцам после Своего воскресения: «Вот, Я есмь Тот, Который дал закон [Моисеев], и Я Тот, Который заключил завет с Моим народом Израилем; а потому закон исполнен во Мне, ибо Я пришел выполнить его» (3Неф. 15:5; см. также Пс. 22:1,13-18; Ис. 49:26; 1Кор. 10:1-4; 1Неф. 19:10; Мосия 3:5; Ефер 11:11-16).

Спаситель был рожден от смертной матери, Марии, и бессмертного Отца. Благодаря Своей матери Он был смертен и мог умереть; благодаря Своему Отцу — бессмертен и Ему не нужно было умирать. В результате, Его жертвенная смерть была полностью добровольной.

«Ибо вот, это есть работа Моя и слава Моя — осуществить бессмертие и жизнь вечную человека» (Моис. 1:39). Через Воскресение Христос разрушил власть физической смерти; каждый из нас будет воскрешен и будет иметь бессмертие. Через Искупление Он разрушил власть духовной смерти; Он заплатил цену за наши грехи и, таким образом, получил власть прощать нас; если мы будем верить в Него, каяться в своих грехах, если будем послушны Его законам и обрядам, мы получим жизнь вечную и сможем вернуться в присутствие Бога. «Я есмь воскресение и жизнь», — говорил Он, — «верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11:25-26).

Он с совершенной ясностью объяснил Свои взаимоотношения с Богом, Вечным Отцом, а также объявил, что является «Богом всей земли», когда уже как воскресший Господь явился после Своего распятия и воскресения народу в земле Изобилие на Американском континенте:

«И было, что Господь открыл уста, говоря им: Встаньте и подойдите ко Мне, чтобы вы могли вложить ваши руки в Мои ребра, а также, чтобы вы могли осязать следы гвоздей в Моих руках и ногах, чтобы могли вы знать, что Я — Бог Израилев и Бог всей земли, преданный смерти за грехи мира» (3Неф. 11:13-14).

«В этом божественном провозглашении Он оставил человечеству твердое знание о том, что Он был Богом еще до того, как пришел в мир, отличаясь от Отца тем, что в предземном мире не имел тела из плоти и кости, какое имелось у Отца» (Гарольд Б. Ли, «To know Nothing Save Jesus Christ, and Him Crucified», Ensign, ноябрь 1973).

Бог Отец воздвиг свидетелей Своего Сына. Во время крещения Иисуса Иоанн Креститель услышал голос Отца, говорящий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Во время Первого видения Джозефа Смита Отец сказал: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, слушай Его» (Джозеф Смит — История 2:17).

Мы верим во Второе Пришествие Иисуса Христа и что «Христос будет лично царствовать на Земле» (10-й Символ веры; см. также Деян. 1:9-11; Отк. 1:7; 2Фес. 1:7-10; 1Ин. 3:2; УиЗ. 65:5). Лука записал: «Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Лк. 12:40; см. также УиЗ. 61:36-39; 88:86-110).

Христос свидетельствовал:

«Вот, Я — Иисус Христос, Сын Божий. Я сотворил небеса и землю и все, что на них есть. Я был с Отцом от начала. Я — в Отце и Отец во Мне; и во Мне Отец прославил имя Свое. Я — свет и жизнь миру. Я Альфа и Омега, начало и конец. И в жертву Мне вам надо приносить сокрушенное сердце и кающийся дух. И всякого, приходящего ко Мне с сокрушенным сердцем и кающимся духом Я буду крестить огнем и Духом Святым… А потому, кто кается и приходит ко Мне, как малое дитя, того Я приму, ибо из таких состоит царствие Божие. Вот, для таких Я положил Мою жизнь, и снова воспринял ее; а потому покайтесь и приходите ко Мне вы, концы земли, и будет вам спасение» (3Неф. 9:15,18,20,22).

Президент Гордон Б. Хинкли говорил: «[Иисус Христос] наш торжествующий Господь. Он наш Искупитель, заплативший за все наши грехи. Благодаря Его Искупительной жертве все люди воскреснут из могилы. Он открыл путь, следуя которым мы сможем получить не только бессмертие, но и жизнь вечную» (Отчет о Генеральной Конференции Церкви, Лиахона, июль 1999, стр. 85).

Кожен пророк пророкував про Христа

«О Нем все пророки свидетельствуют, что
всякий верующий в Него получит прощение
грехов именем Его»
(Деян. 10:43).

Одним из самых значительных заявлений Книги Мормона является ее сообщение о том факте, что Христос был известен каждому пророку от начала. Это особенно важно для нашего времени. С момента появления учения об органической эволюции в середине XIX века, ученые почти всех направлений устремились в одну упряжку, стараясь сочетать свои исследования с эволюционной идеей. Даже некоторые исследователи Библии начали склоняться к некой «эволюционистской» религии, которая, казалось бы, имеет все, но лишает Христианство веры в то, что Иисус был известен задолго до Его прихода на Землю.

«…Господь Бог воздвигнет Пророка среди Иудеев — истинного Мессию или, иначе говоря, Спасителя мира. И он также говорил о пророках и о том, что большинство из них предсказывало эти события и о Мессии, об этом Искупителе мира, о котором он говорил» (1Неф. 10:4-5).

«…Закон Моисеев и все, что было дано Богом человеку от начала мира, олицетворяет Его» (2Неф. 10:2-4).

Мы знаем, что Авраам был положен на жертвенник, чтобы познать на своем опыте, что ожидало его собственного сына десятилетия спустя, когда Бог потребует принести Исаака в жертву. Это осуществится по образу и подобию грядущего принесения в жертву Богом Единородного Сына Своего, позволив Аврааму познать таким образом чувства Отца (см. Быт. 22:6; Книга Иакова 4:4-6; Авраам 1:7).

КОГДА ХРИСТИАНСТВО НАЧАЛОСЬ?

Многие считают, что с прихода Мессии началось на Земле Христианство, но еще в первых главах книги Бытие в Библии мы видим, что Адам и его дети начали приносить жертвоприношения по образу будущей жертвы Спасителя. Знали ли о Христе Адам и Ева? Вот какой ответ дают Священные Писания наших дней:

«Но Бог известил нашим отцам, что все люди должны покаяться. И Он призвал нашего отца Адама голосом Своим и сказал: Я — Бог. Я создал мир и людей до того, как они были во плоти. И Он также сказал ему: Если обратишься ко Мне и внемлешь голосу Моему, уверуешь и покаешься во всех согрешениях твоих, и крестишься в воде во имя Единордного Сына Моего, преисполненного благодати и истины, Который есть Иисус Христос, единственное имя, которое будет дано под Небом, через которое спасение прийдет ко всем детям человеческим, ты получишь дар Святого Духа, спрашивая все во имя Его, и все, что ни спросишь, будет дано тебе» (Моисей 6:50-52).

Старейшина Брюс Р. МакКонки из Кворума Двенадцати Апостолов говорил:

«Мы знаем, что План Спасения всегда и вечно один и тот же; что послушание тем же самым законам приносит ту же награду; что Евангельские законы неизменны…; и что всегда и вечно все, касающееся спасения, находит свой центр во Христе» (Обетованный Мессия).

Хотя само Искупление не произошло, пока Христос не принял страдания в Гефсимании и на Голгофе в зенит времен, ранние обитатели Земли были научены взывать к Богу во имя Единородного Сына ради своего освобождения (Моис. 5:5-8,15).
Между прочим, одна из самых для нас непонятных причин атак на Книгу Мормона является то, что она «слишком сосредоточена на Христе». Ведь мы прекрасно понимаем, что она не напрасно имеет подзаголовок: «Новые свидетельства об Иисусе Христе».

«Мы не верим, что древние всех времен были так невежественны в пердставлении небесного порядка, как многие предполагают, ибо все, кто были когда-либо спасены, были спасены через силу этого великого Плана Искупления, как задолго до прихода Христа, так и с тех пор; если бы это не было так, то, если можно так выразиться, у Бога есть несколько действующих планов, чтобы вернуть людей в Свое присутствие; а в это мы не можем поверить, так как со времени Падения человека его внутренняя природа не изменилась» (Учения Пророка Джозефа Смита, стр. 59-60)

Вот цепь пророков и людей Божьих, о знании которых мы можем с уверенностью сказать, что оно было наполнено Евангелием Иисуа Христа и вестью о Спасителе мира:

 • Ветхий Завет
  • Адам (Моис. 5);
  • Енох (Моис. 7);
  • Ной Моис. 8);
  • Авраам (Авр. 1-5);
  • Моисей (Моис. 1; 1Кор. 10);
  • И другие патриархи и пророки
 • Новый Завет
  • Апостолы Иисуса Христа утверждали так: » О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его» (Деян. 10:43);
 • Книга Мормона
  • В Книге Мормона пророчества о грядущем Мессии остаются чистыми и яркими, свидетельствующими о том, что Господь от основания мира открывал миссию и роль Своего Сына (Легий, Нефий, Иаков, Авинадей, Алма, Геламан и т. д.)

«И ныне я облегчу разум твой до некоторой степени на этот вопрос. Вот, ты удивляешься, почему все это известно так задолго наперед. Вот, я говорю тебе: не так ценна ли душа Богу теперь, как она будет ценна во время Его пришествия? Не так надобно ли, чтобы план спасения был известен этому народу, также как и их детям?» (Алма 39:17-18)

Вот еще несколько слов, сказанных пророком Джозефом на эту тему:

«В самой Библии мы имеем достаточно оснований, на которые можем положиться в доказательстве того, что Евангелие всегда было таким же; служители для прислуживания Евангелия — те же; обряды, исполняющие его требования — те же; знамения и плоды в результате обетований — те же. Стало быть, если Ной был проповедником праведности, то должен был быть крещен и посвящен в Священство возложением рук… Бог устанавливает образ и порядок обрядов на веки вечные… Таинства установлены в Небесах еще до основания мира во Священстве для спасения людей, они не переделываются и не изменяются. Все должны быть спасены на одинаковых принципах» (Учения Пророка Джозефа Смита, стр. 168, 264, 308).

Священные Писания неоднократно называют Евангелие Иисуса Христа новым и вечным заветом (см. Отк. 14:6; УиЗ. 66:2). Что же это значит? Новый и вечный Завет это «сумма общих для всех заветов и обязанностей» (Джозеф Филдинг Смит, Doctrines of Salvation, 1:156).

Факсимиле №2 из книги АвраамаЕвангельский завет нов в том смысле, что он открыт заново после после периода отступничества на Земле. Он вечен в том смысле, что был известен и открыт от начала, в течение нашего предземного существования, и продлится всю вечность. Древние Святые знали Господа, учили Его доктрине и служили, как законные и уполномоченные служители в Его земном Царстве. Исаак, Израиль, Иосиф и другие патриархи имели личные откровения и общение со своим Творцом. Мы можем смело предположить, что Ева, Сарра и Ревекка были крещены; что Иаков получил храмовый эндаумент; что Михей и Малахия стояли в пророческом служении через Божье призвание, а не потому, что взяли на себя эту роль сами. Воистину, Нефий, сын Легия, был крещен водой и получил дар Святого Духа, как и высшее Священство, хотя в Нефийских писаниях нет упоминания об этом. То, что древним Святым были доступны благословения святого храма, становится ясным, например, из перевода Джозефом Смитом египетского папируса, ставшего потом известным, как Книга Авраама (имеется ввиду объяснение рисунка 3 из факсимиле 2).

«Не знаете ли вы, что существует больше, чем один народ? Не знаете ли вы, что Я, Господь Бог ваш, сотворил все человечество и вспоминаю и тех, которые находятся на островах морских; и что Я властвую наверху, на небесах и внизу, на земле; и возвещаю слово Мое детям человеческим, да, всем народам земли?… Ибо вот, Я буду говорить к Иудеям, и они запишут; буду также говорить к Нефийцам, и они запишут; буду также говорить к другим коленам дома Израилева, уведенным Мною, и они запишут; и буду говорить ко всем народам земли, и они будут писать слова Мои» (2Неф. 29:7,12).

«Ибо вот, Господь дает всем народам учителей из их родного племени и языка — учить слову Его, да, по мудрости Его, все, что необходимо для них, Он дает им; а потому мы видим, что Господь мудро советует согласно тому, что праведно и истинно» (Алма 29:8).

Сиарейшина Б. Х. Робертс в своей книге «Защита Веры и Святых» (1:512-513) писал:

«В то время, как Церковь Иисуса Христа Святых последних дней установлена для наставления человечества и является одним из инструментов Бога для донесения истины, Он не ограничен лишь этим институтом для подобных целей ни во времени, ни в пространстве. Бог возводит мудрых людей из их родного племени и языка, говоря им так, чтобы они могли понять; не всегда давая полноту истины, как она содержится в Евангелии Иисуса Христа; но всегда давая ту меру истины, которую люди готовы принять. Мормонизм, стало быть, утверждает, что все великие учителяявляются слугами БОжьими среди всех наций во все времена. Они являются вдохновенными мужами, призванными инструктировать Божьих детей в соответствии с условиями, в которых Он находит их… Где бы Бог ни нашел душу достаточно просвещенную и чистую, душу, с которой мог бы общаться Дух — истинно! — Он делает ее обладателя учителем людей…»

Элементы истины, осколки великой мозаики, находимы по всему миру среди разных культур и разнообразных религиозных групп. Люди, обделенные духовным видением и верой, что покоится на познании вечного Христового плана спасения, склонны сомневаться в истинном Евангелии. Они могут ссылаться на легенды и предания о Сотворении или о Потопе, якобы более древние, чем Пятикнижие; они могут жадно выискивать сходство обрядов храма с ритуалами языческих культов, стараясь доказать на этом основании, что Христианство скопировано с более древних источников. Но, так ли это?

«Иисус Христос, будучи источником истины, не может быть имитатором. Он первый был научен истине; она принадлежала Ему до того, как была дана людям. Когда я читаю книги, разбросанные по всему миру, заявляющие, что некоторые из идей были заимствованы Иисусом, что истины, которые Он провозглашал, были уже ранее высказаны древними философами из языческих народов мира, мне хочется сказать вам, что не было ни одного языческого философа, когда-либо жившего на земле от начала, который бы имел истину или возглашал бы о принципах Божьей истины, не получив ее от Самого Бога… Давайте помнить, что Христос был с Отцом от начала, что Евангелие истины и света существовало от начала и от вечности до вечности. Отец, Сын и Святой Дух, как единый Бог, являются источником истины… Если мы находим истину в разрозненных фрагментах во все времена, это может послужить как неопровержимое доказательство того, что, зародившись в источнике, она была дана философам, ученым, патриотам, реформаторам и пророкам через вдохновение Божье. Она приходит от Него через Его Сына Иисуса Христа и Святого Духа… и нет другого источника. Она вечна… Люди являются просто повторителями того, чему Он их научил. Учения Иисуса Христа не начались с момента Его воплощения, ибо, как истина, Он вечен. Он не только от начала вдохновлял древних, но, прийдя на землю, провозглашал вечную первоначальную истину, добавляя прославленные откровения к ранее полученным. Когда Он вернулся к Отцу, то продолжал заботиться о благополучии Своих детей (и делает это по сей день), открывая им новые истины, вдохновляя их дела; и по мере того, как люди возрастают в познании Бога, они становятся все более и более подобными Ему, вплоть до дня совершенного, когда Его знание наполнит землю, как воды наполняют великую бездну» (Джозеф Ф. Смит, Gospel Doctrine).